Nya regler för att undervisa i ämnet specialidrott

Skolverket har beslutat att ämnet specialidrott ska omklassificeras från yrkesämne till ett ”vissa ämne”. Det innebär att det från 1 juli 2017 krävs lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning i ämnet specialidrott.

Skälet till omklassificeringen är bland annat att Skolverket vill öka möjligheten för eleverna att utveckla den idrottsliga förmågan mot elitnivå. För att det ska kunna ske krävs det att läraren har både praktiskt förvärvade erfarenheter och akademiska studier inom ämnet. Se konsekvensutredningen.

Kan jag förlora mitt jobb på grund av de nya reglerna?

Nej, har du idag en tillsvidareanställning utan att ha lärarlegitimation så fortsätter den att gälla. Däremot krävs det legitimation för att kunna få en ny anställning utan tidsbegränsning.

Hur blir jag behörig som specialidrottslärare?

Det kommer nu bli möjligt att bli behörig i specialidrott grundat på en ämneslärarexamen med specialidrott som undervisningsämne. Du som redan är legitimerad lärare kommer kunna få utökad behöriget i ämnet specialidrott grundat på akademiska studier i ämnet.

Under en tvåårig övergångsperiod, fram till höstterminen 2019, kommer det fortsatt att vara möjligt att utbilda sig till lärare i specialidrott inom yrkeslärarutbildningen och inom vidareutbildning av lärare, VAL.

Alla som påbörjar studierna senast höstterminen 2019 kommer efter avlagd yrkeslärarexamen kunna få behörighet i specialidrott.

Legitimerade lärare som inte har någon yrkeslärarexamen och som vill bli behöriga i specialidrott grundat på relevanta yrkeskunskaper kommer kunna bli det fram till dess att omklassificeringen träder i kraft.

Senast granskad: 2017-01-25
Innehållsansvar: Gymnasieenheten