Stöd i arbetet

Obruten skolgång för placerade barn

Barn och unga i samhällsvård har samma rätt till skolgång som andra barn. Vägledningmodellen SAMS är ett verktyg för skolor att säkerställa en fungerande samverkan för elevernas bästa.