Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

Remisstiden för Skolverkets förslag till översyn av programmeringsämnen i gymnasieskolan och komvux är nu avslutad. Tack för alla synpunkter som har kommit in! Nu går processen vidare genom att synpunkterna bearbetas för att ett beslut ska kunna tas inför höstterminen 2017.

Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan lägger Skolverket ett förslag på hur alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom revideras befintliga kurser för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov.

Remissförslaget kommer att ligga kvar på denna sida under processens gång. Så här ser förslaget ut:

Programmering

Kursen programmering 1 breddas och läggs in i alla programfördjupningar. Kursen datalogi byter namn till programmering 3 och kursen industriell programmering ersätts av ämnet och kursen tillämpad programmering.

Tillämpad programmering

För att programmeringskunskaperna ska bli så användbara som möjligt föreslår Skolverket ett nytt ämne, tillämpad programmering, som ska kunna koppla ihop programmering med programmets karaktär. Till exempel ska elever på estetiska programmet kunna lära sig att programmera musik medan elever på industritekniska programmet ska kunna lära sig att programmera robotar för smart industri och spelprogrammering ska finnas som en möjlig specialisering inom teknikprogrammet. Skolverket föreslår att ämnet läggs till i alla programfördjupningar.

Webbteknik

En stor förändring är att ämnet webbteknik delas. Kurserna finns däremot kvar under nya ämnesnamn; mobila applikationer, webbserverprogrammering och webbutveckling. I ämnet webbserverprogrammering tillkommer kursen webbtjänster.

Övriga förändringar

I ämnena datalagring, gränssnittsdesign och mjukvarudesign sker mindre förändringar.


Hämta dokumenten

Ämnesplaner

Datalagring (166 kB)

Gränssnittsdesign (260 kB)

Mjukvarudesign (167 kB)

Mobila applikationer (248 kB)

Programmering (281 kB)

Tillämpad programmering (149 kB)

Webbserverprogrammering (282 kB)

Webbutveckling (302 kB)

Programstrukturer

Sammanställning över ämnen och kurser på respektive program (60 kB)

Barn- och fritidsprogrammet (109 kB)

Bygg- och anläggningsprogrammet (110 kB)

Ekonomiprogrammet (108 kB)

El- och energiprogrammet (111 kB)

Estetiska programmet (130 kB)

Fordons- och transportprogrammet (109 kB)

Handels- och administrationsprogrammet (110 kB)

Hantverksprogrammet (109 kB)

Hotell- och turismprogrammet (109 kB)

Humanistiska programmet (109 kB)

Industritekniska programmet (111 kB)

Naturbruksprogrammet (110 kB)

Naturvetenskapsprogrammet (109 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (97 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet (112 kB)

Teknikprogrammet (142 kB)

Vidareutbildning med ett fjärde tekniskt år (149 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet (111 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet (119 kB)

Övrigt

Konsekvensutredning (227 kB)

Behörighetsföreskrifter (137 kB)

Motsvarandelistan (121 kB)

Kontakt

Gunilla Rooke, gunilla.rooke@skolverket.se

Hans Almgren, hans.almgren@skolverket.se

Senast granskad: 2017-05-03
Innehållsansvar: Gymnasieenheten