Skapa digitala lärresurser

Du har säkert många gånger anpassat lektionsmaterial efter dina elevers behov. Vi ger dig råd om vad du kan tänka på när du gör digitalt material för undervisningen. Du får också tips på användbara verktyg och resurser.

Två lärare jobbar vid datorn Kvalitetskriterier för digitala lärresurser

Det kan vara en bra idé att titta på kvalitetskriterier för digitala lärresurser innan du gör en sådan resurs själv. Kriterierna består av ett antal frågor utifrån tre aspekter:

  • Användarperspektivet - hur ser gränssnittet ut mellan användaren och resursen?
  • Det specifikt digitala  - särskilda möjligheter och begränsningar för eller i materialet
  • Ämnes- och didaktiskt perspektiv - lärande- och bedömningspotential

Kvalitetskriterier för digitala lärresurser

Resurser som du kan ha nytta av

Guide till digitala verktyg

Linnéuniversitets guide presenterar en mängd digitala verktyg som du som lärare kan ha nytta av. Här finns tips på verktyg för samarbete med andra eller för ditt eget bruk. Det handlar till exempel om att att planera, producera och mötas över nätet tillsammans. Det finns också tips på hur du bevakar nyheter och samlar material eller spelar in presentation och korta filmer.
Guide till digitala verktyg (Linnéuniversitetet)

Guider till digitalt skapande

Här hittar du massor av filmer som hjälper dig med digitalt skapande. Filmerna är producerade av Åsa Kronkvist och Dan Wirdefalk, LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad
Guider för digitalt skapande (Högskolan Kristianstad)

Gör kursplaneringar på nätet

Webbplatsen är ett verktyg för att skapa och hantera kursplaneringar, dela med sig av filer, länkar och andra resurser som är användbara i undervisning.
Kursplanering.se (Johan Falk)

Digitala verktyg och flexibla metoder

På Flexikon hittar du inspiration kring flexibla metoder och digitalt lärande.

Flexikon (Folkbildningsnätet)

Senast granskad: 2016-10-04