Sök digitala lärresurser

Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Därför kan det vara bra att känna till att finns det speciella tjänster och arkiv som har intressant material för skolan.

En lärare och två elever söker efter digitala lärresurser

Spindeln - söktjänst för skolan

Spindeln är en söktjänst som är speciellt framtagen för skolan. Sökningen sker i sådana arkiv som innehåller material för skolarbete. Resurser från det stora internationella arkivet Learning Resource Exchange (LRE) är också sökbara genom Spindeln.
Spindeln - söktjänst för skolan

Kolla källan idélåda

Fri musik, fria ljud och fria samplingar Hitta fria bilder Hitta fria texter Hitta lärarproducerade filmer

Utbildningsradion

På UR:s webbplats finns det material för utbildning som knyter an till läro- och kursplaner. Det finns webbplatser, tv- och radioprogram med mera.
Utbildningsradion

Specialpedagogiska läromedel

Hitta läromedel är en söktjänst för läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Här kan du bland annat hitta läromedel för elever med olika behov och jämföra läromedel ur tillgänglighetsperspektiv. Tjänsten driv av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Specialpedagogiska läromedel

Appar för skolbruk

På tjänsten Skolappar kan du söka efter recenserade appar för skolbruk. I beskrivningarna av appar finns det tydliga kopplingar till grundskolans kursplaner. Tjänsten riktar sig framför allt till grundskolan men det finns också appar för förskola och på gymnasiet. På PappasAppar kan du söka efter appar för till exempel språk och modersmål och matematik. Skoldatateken rekommenderar appar till dig som undervisar elever med särskilda behov. Sfipaddan har appar för de som studerar svenska för invandrare.
Skolappar Appar som skoldatateken rekommenderar PappasAppar Sfipaddan

Learning Resource Exchange

I denna europeiska portal kan du söka bland 225 000 digitala lärresurser från 50 olika leverantörer runt om i Europa. Tjänsten har utvecklas av Europeiska skoldatanätet, EUN.

Learning Resource Exchange

Europeana

Mer än 15 miljoner olika föremål finns digitalt representerade på Europeana, samlade från 1500 olika institutioner. Man kan söka material på många olika sätt, och resultaten i sökningarna grupperas enligt materialtyp.

Europeana

Digitalt museum

På webbplatsen kan du söka efter resurser från museer i Sverige. Resurserna är fotografier, bilder på föremål och artiklar. Det finns en beskrivning till alla resurser.
Digitalt museum

World Digital Library

Detta världsomspännande digitalt arkiv tillgängliggör primärmaterial från kulturer över hela världen, t.ex. manuskript, kartor, sällsynta böcker, inspelningar, trycksaker, fotografier, ritningar med mera.

World Digital Library

Filmarkivet

Här finns kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle.
Filmarkivet

Senast granskad: 2017-08-29