Digitala veckan

Under den 16-20 oktober har vi bjudit på spännande samtal och tips på nyttiga resurser. Du kan fortfarande fördjupa dig i digital kompetens.

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Under den här temaveckan har vi att berättat om varför och vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är. Det handlar om att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Måndag: digital kompetens

Tisdag: att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

Onsdag: Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

Torsdag: att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Fredag: att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling


Framtidens lärande - en uppgift för alla lärare och elever

Vi vill höra vad eleverna har för tankar om framtidens lärande. Därför har vi skapat en uppgift där eleverna får fantisera och reflektera kring framtidens lärmiljö. Hoppas att ni vill vara med!

Uppgiften framtidens lärande (309 kB)


Måndag: digital kompetens

I den här filmen talar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om digital kompetens och om vårt stöd till skolor.

soundcloud.com/skolverket/om-skolans-digitalisering/s-JclKI

I den här podden samtalar Lotta Ramqvist med Maria Skoglöf och Lars Lingman, alla från Skolverket, om förändringarna i styrdokumenten och om digital kompetens.

Resurser

Leda digitalisering

Det finns material för kompetensutveckling för dig som är huvudman eller skolledare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och har identifierat digitalisering som ett utvecklingsområde. Materialet ger dig fördjupade kunskaper och vägledning om att leda digitalisering. Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på ett sätt som fungerar för er.

Kompetensutvecklingsmaterialet Leda digitalisering på lärportalen

Att leda digitaliseringen

Som skolledare och beslutsfattare organiserar och leder du förändringsarbetet, och engagerar din personal i det. Vi erbjuder dig material som underlättar för att omsätta förändringarna i praktiken. 

Att leda digitaliseringen av förskolor och skolor

Följ forskningen om skolans digitalisering

Digitalisering förändrar villkoren för undervisning och arbetsliv.  Följ vår forskningsbevakning om användning av digital teknik i klassrummet. Efter årsskiftet kan du ta del av en forskningsöversikt.

Forskningen om skolans digitalisering

Ställ dig tio kritiska frågor om digitaliseringen

Det finns flera olika vägar med digitaliseringen och vi bör reflektera kring vart vi vill gå – och varför vi vill det. Det menar professor Neil Selwyn som har sammanställt tio kritiska diskussionsfrågor.

Tio kritiska frågor om digitaliseringen på Omvärldsbloggen

Därför erbjuder vi kompetensutveckling

Det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och användningen ökar i samtliga skolämnen. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Därför erbjuder vi nu kompetensutveckling i olika form till lärare, skolledare och huvudmän.

Rapporten It-användning och it-kompetens i skolan från Skolverket 2016

Tisdag: att förstå digitaliseringens påverkan på samhället 

https://soundcloud.com/skolverket/om-digitaliseringens-paverkan-pa-samhallet/s-URJTl

I den här podden samtalar Jeanette Borg med Anna Ambrose och Christian Magnusson, alla från Skolverket, om förändringarna i styrdokumenten och om digital kompetens.

Resurser

Vässa era kunskaper i kritisk granskning
Granskning och värdering av information ingår i alla gymnasieämnen och som lärare behöver du kunna stötta dina elever på bästa sätt. Med denna modul kan du och dina kollegor vässa era kunskaper.

Modulen om kritisk granskning av nätet på lärportalen

Bli tryggare i att ha samtal om nätet med dina elever
Öka dina kunskaper om ungas nätanvändning. Det kommer till nytta i dialog med eleverna.  I filmen från Ängdala skolor i Höllviken berättar skolbibliotekarien och kuratorn hur de har klassrumssamtal om vad eleverna i en klass 5 gör på nätet.

Modulen om säker användning av nätet på lärportalen


Onsdag: Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

https://soundcloud.com/skolverket/om-att-anvanda-och-forsta-digitala-verktyg-och-medier/s-j710y

Även om de flesta elever använder digital teknik på sin fritid behöver inte det betyda att de utvecklar en allsidig kompetens. Dagens poddavsnitt handlar om att förstå och använda digitala verktyg och medier. Hör Jeanette Borg, Jessika Paulsson och Henrik Carlsson samtala.

Resurser  

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Bli bättre på att använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet.  Få kunskaper om hur du kan hitta och värdera digitala läromedel och hur du kan använda en modell för att planera och följa upp din undervisning.

Modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum på lärportalen

Digitalt berättande i grundskolan

Få inspiration till att  arbeta med digitalt berättande med film, ljud och bild tillsammans med dina elever. Öka din kunskap om hur publika arbetssätt kan utveckla din undervisning och hur du kan utvidga ditt kollegium.

Modulen Digitalt berättande i grundskolan på lärportalen

Digitala verktyg i undervisning av nyanlända elever

Undervisar du nyanlända elever i gymnasiet? Då har du nytta av den här modulen som handlar om digitala verktyg som främjar elevernas lärande och grundläggande litteracitet.

Modulen Grundläggande litteracitet för nyanlända på lärportalen

Naturvetenskap och teknik med digitala verktyg

Digitala verktyg ger många spännande möjlighet för elever att uttrycka sig skriftligt och muntligt. Här finns exempel och instruktioner kring 12 olika typer uppgifter för grundskolan.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration i arbetet med naturvetenskap och teknik

Läsa och skriva digitalt på gymnasiet

I den här modulen får du som gymnasielärare en introduktion till elevers digitala läsande och skrivande.  Du får inspiration och stöd för att planera  arbetet med digitala texter.

Modulen Textarbete i digitala lärmiljöer på lärportalen

Digitala verktyg  i svenska och svenska som andraspråk

Datorer, mobiltelefoner och surfplattor kan med fördel användas i undervisningen i sfi och svenska som andraspråk, eftersom digitalt material kan erbjuda text, ljud och bild. Här finns stöd för dig i vuxenutbildningen.

Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk

Filmtipset

Här hittar du filmer om hur andra använder digitala verktyg i undervisningen.


Torsdag: att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

https://soundcloud.com/skolverket/kallkritiskt-forhallningssatt/s-wmdSj

Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Lyssna på vår expert på källkritik, Anette Holmqvist, som pratar om digital kompetens och om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Resurser

Studiepaket om källkritik för yngre elever

Få inspiration till att samtala om källkritik med yngre elever.  Du och dina kollegor kan använda materialet i samarbete med skolbibliotekarier.

Studiepaket om källkritik för yngre elever

Kritisk användning av nätet på grundskolan

Få inspiration till att diskutera källkritik med elever på grundskolan. Öka din kunskap om informationssökning på nätet, sökkritik och algoritmers betydelse, källkritik på nätet och källkritik i nya publiceringsformer.

Modulen Kritisk användning av nätet, på lärportalen

Kommunikation och källkritik inom naturvetenskap i åk 4-6

Få kunskap om hur du utveckla elevers förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning.

Modulen Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning, på lärportalen

Informationskritik och kunskapsdelning på gymnasiet

Så kan dina elever granska artiklar i uppslagsverket Wikipedia. Det här materialet ingår i modulen Textarbete i digitala miljöer.

Modulen Textarbete i digitala miljöer på lärportalen

Kritisk användning av nätet på gymnasiet

Få inspiration till att diskutera källkritik med gymnasieelever. Öka din kunskap om informationssökning på nätet, sökkritik och algoritmers betydelse, källkritik på nätet och källkritik i nya publiceringsformer.

Modulen Att analysera och kritiskt granska, på lärportalen

Checklista för källkritik

Ladda ner som pdf eller beställ checklistan till dina elever.  Den innehåller frågor som elever kan ställa sig när de granska material från olika källor.

Ladda ner eller betsäll checklistan för källkritik

Filmtipset

Här hittar du filmer om hur du kan jobba med källkritik i undervisningen och hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta kring detta.


Fredag: att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

https://soundcloud.com/skolverket/om-att-losa-problem-och-att-omsatta-ideer-i-handling/s-D2PqC

- Att lösa problem handlar om nyfikenhet, kreativitet och att tänka utanför boxen.
Lyssna på den sista delen i vår poddserie som handlar om att lösa problem och omsätta idéer i handling, till exempel med hjälp av programmering.

Resurser

Programmering - stöd till dig som vill lära mer

På den här sidan har vi samlat vårt stöd till dig som arbetar i skolan och vill lära dig mer om programmering. Nu finns vår webbkurs Om programmering - en webbkurs för alla som jobbar i skolan och förskolan. Dessutom har vi flera högskolekurser i programmering.

Programmering - stöd till dig som vill lära mer

Digitala verktyg i matematikundervisning på gymnasiet

Denna modul ger dig inspiration till att använda digitala verktyg i matematikundervisning. Du utmanas att reflektera över dina undervisningsbeslut. Ta del av materialet och få en bredare uppsättning metoder och arbetssätt.

Modulen Matematikundervisning med digitala verktyg på lärportalen

Knivstaelever programmerar på bildlektioner

Alla lärare och ämnen måste bidra och samverka för att läroplanens mål om skolans digitalisering ska kunna nås. Det tar bildläraren Maria Franzén fasta på när hon undervisar elever i årskurs 3-6 i datalogiskt tänkande och programmering på Högåsskolan i Knivsta.

Knivstaelever programmerar på bildlektioner, Omvärldsbloggen

Programmering på schemat

Många europeiska länder har fört in programmering i läroplanerna och i Sverige blir programmering en tydligare del av den digitala kompetensen. Forskaren Ben Williamson ger bakgrunden till hur programmering kom på skolscheman i Storbritannien.

Programmering på schemat, Omvärldsbloggen


Senast granskad: 2017-10-20