Kom igång med programmering

Det här är ett upplägg med övningar för att komma igång och arbeta med programmering i skolan. Innehållet kommer från en workshop som Skolverket och Kodcentrum genomför under SETT-mässan i april 2018. Sidan uppdateras under vecka 16.

Del 1: Kom igång med programmering

Datorfri övning om sortering 

Programmering handlar om att skapa instruktioner som en dator kan förstå. Dessa instruktioner kallas för algoritmer. Algoritmer kan till exempel användas för att sortera och strukturera upp data. All data som matas in i en dator, vad den än innehåller, behöver sorteras för att bli till information som vi människor kan använda. Programmerare använder sig därför av olika sorteringsalgoritmer för att sortera data i ordnade listor. Som inledning på introduktionen får deltagarna presentera sig genom en sorteringsövning, där de ska samarbeta för att sortera in sig utifrån förnamn i bokstavsordning.

Bubbelsortering och andra sorteringsövningar (Kodboken)

Skolans digitalisering – styrdokumentsändringar 

Presentation av Christian Magnusson, Skolverket (ppt) (2,2 MB)

Introduktion till programmering med Kodboken.se

Presentation och handledning för att introducera programmering och algoritmer (Kodboken)

Vad är en algoritm?

Introduktion i Kodgrej of the day (Kodboken)

Fördjupning (Kodboken)

Film: Lärare blir programmerad att bre en smörgås (Youtube)

Datorfri övning om algoritmer: Robotkompis

Syfte med övningen

Programmering handlar om att skapa instruktioner som en dator kan förstå, algoritmer. Dessa behöver vara exakta, fullständiga och i rätt ordning för att datorn ska kunna utföra instruktionen. Ett program läser kodraderna uppifrån och ned och därför måste instruktionen komma i rätt ordning: först – sedan – sist. Det kallas för sekvens.   

Övning: Robotkompis (Kodboken) 

Blockprogrammering

Introducerande Scratchuppgift "Bug Race" (Kodboken)

Scratchuppgifter som enbart fokuserar på att skapa en första algoritm (rörelse), en repetition (loop) och villkor (om-då-annars) 
Kodgrej of the day: Repetition (Kodboken)
Kodgrej of the day: Villkor (Kodboken)

Skolverkets webbkurs ”Om programmering”

Gruppdiskussion om algoritmer

Dessa frågor kan ni ge till eleverna – i klassrummet eller som hemuppgift. Kan ni komma på något som ni gör i vardagen:

  • Som du skulle kunna skriva en algoritm för?
  • Där du använder repetition (loopar)? 
  • Där du använder villkor (om-då-annars)?

Att fundera över

  • Hur skulle du introducera programmering i din klass?
  • Hur skulle det här materialet (presentationer, lekar) fungera hos dig?
  • Vilka ämnen skulle du använda detta i?
  • Hur skulle du koppla det till läroplanen?

Del 2: Programmering som problemlösning och ämnesövergripande arbete

Datorfri övning om problemlösning

Syfte med övningen

Programmering handlar om samarbete, kommunikation och problemlösning. I ”Ettor och nollor” handlar det om att tillsammans översätta ASCII-kod (ettor och nollor) till bokstäver och ord som vi människor förstår. I vårt exempel fick alla bord ett blad med ASCII-kod för ett meddelande och ett blad för översättning från ASCII till bokstäver. Deltagarna fick lösa meddelandet tillsammans vid bordet: ”Våga göra fel”. 

Ettor och nollor (Kodboken)

Skolans digitalisering – styrdokumentsändringar 

Presentation av Christian Magnusson, Skolverket (933 kB)

Från idé till prototyp – om att testa, felsöka och våga misslyckas

Film med elever från Skolverkets webbkurs ”Om programmering” 

Presentation och handledning för att introducera programmering som problemlösning och att skapa prototyper till program (Kodboken) Filmklipp med Simone Giertz, ”Queen of shitty robots”, som skapar prototyper till lösningar på vardagsproblem – och som även vågar misslyckas (Kodboken)

Tänk tvärtom - Datorfri övning för att hitta på idéer till egna prototyper

Koda i skolan – lösa samhällsutmaningar med programmering

Koda i skolan – lektionsupplägg med uppdrag för projektbaserad undervisning som knyter an till verkliga samhällsutmaningar (Kodboken)


Matvinnaren – lös en global utmaning med matematik och kod.Här finns uppdraget, lektionsplanering och material för att presentera temat (Kodboken)

Uppgift i Scratch: Matvinnaren - prototyp till digital lösning

Matvinnaren – uppgift i Scratch (Kodboken)
Kodgrej of the day: Variabler
Kodgrej of the day: Operatorer
Räkna på maten – räkneövningar med eller utan dator som eleverna kan göra innan de skapar sin prototyp i Scratch

Gruppdiskussion om programmering i skolan

Hur skulle du vilja jobba programmering som problemlösning i skolan?

  • Vilka teman tar du upp i din undervisning som du kan använda programmering för att diskutera lösningar, möjligheter och utmaningar kring verkliga samhällsutmaningar?
  • Har du tips för att våga testa sig fram, inte alltid veta svaren, våga misslyckas?
  • Hur kan du få dina elever att samarbeta i team?

Hur går jag vidare?

Webbkursen Om programmering 

Här kan du se fler filmer från Skolverket om programmering (Youtube)

Senast granskad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation