Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss kring frågor om it i skolan. Vi svarar främst under kontorstid och du når oss bäst via e-post.

Peter Karlberg
Undervisningsråd
Avdelningen för skolutveckling
E-post: peter.karlberg@skolverket.se
Telefon: 08-52 73 3167

Lars Lingman
Undervisningsråd, ansvarig för frågor om skolledare och it i skolan
Avdelningen för skolutveckling
E-post: lars.lingman@skolverket.se
Tel: 08-527 335 34

Anette Holmqvist
Undervisningsråd, ansvarig för Kolla källan
Avdelningen för skolutveckling
E-post: anette.holmqvist@skolverket.se

Jessika Paulsson
Undervisningsråd
Avdelningen för skolutveckling
E-post: jessika.paulsson@skolverket.se
Telefon: 08-52 73 3670

Henrik Carlsson
Undervisningsråd
Avdelningen för skolutveckling
E-post: henrik.carlsson@skolverket.se
Tel: 08-527 332 12

Jeanette Borg
Undervisningsråd
Avdelningen för skolutveckling
E-post: jeanette.borg@skolverket.se
Tel: 08-527 338 15

Senast granskad: 2017-09-06