Inspiration

 • 2014-11-20

  Skolledarens roll när skolan digitaliseras

  – Satsa på kompetensgrupper som vässar viktiga frågor och blir din förlängda arm till personalen. Det säger Gabriella Ekström Filipsson, rektor vid Stordammens skola i Uppsala, när hon talar om fungerande it-strategier för att höja lärarkompetensen på skolan. Läs hennes bästa tips till andra skolledare.

 • 2014-10-09

  Smedingeskolans resa med en-till-en

  Smedingeskolan i Kungsbacka är en 6-9-skola som sedan fyra år tillbaka arbetar målmedvetet med en-till-en. Det övergripande målet är att man tillsammans ska utveckla en skola med en undervisning som motiverar och är relevant för eleverna.

 • 2014-01-08

  Rektors roll när eleverna får egen dator

  När en skola har beslutat sig för att utrusta alla elever med egen dator krävs mycket förberedelser. Skolledningen har en nyckelroll i processen. Heidi Sundelin, rektor på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund, berättar om sina erfarenheter och ger råd inför en-till-en-satsningar.

 • 2014-05-26

  Att organisera för 1:1 och modernt lärande

  – Kvaliteten på utvecklingssamtalen har ökat betydligt, samtidigt som det har inneburit en enorm tidsbesparing för oss, säger Ylva Pettersson på Katedralskolan i Skara. Hon talade på SETT 2014 om faktorer som bidragit till skolans framgångar med studieresultat och utveckling.