Nationell strategi för skolans digitalisering

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. Skolverket kommer i sitt fortsatta arbete med insatser inom ramen för de uppdrag och det arbete som rör digitaliseringen av skolväsendet att involvera relevanta aktörer, till exempel Sveriges Kommuner och Landsting.

Ladda ner nationella strategin för skolans digitalisering från regeringens webbplats

Pressmeddelande på regeringens webbplats: Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

  1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
  2. Likvärdig tillgång och användning
  3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Sveriges Kommuner och Landsting kommer, i tätt samarbete med regeringen, att leda arbetet med att bryta ner strategins mål i initiativ och aktiviteter till en handlingsplan.

Skolverkets förslag på en nationell IT-strategi för skola och förskola

Skolverkets förslag på en nationell IT-strategi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Kontakt

Peter Karlberg
E-post: peter.karlberg@skolverket.se
Telefon: 08-52 73 3167

Senast granskad: 2017-10-20