Programmering - stöd till dig som vill lära mer

På den här sidan har vi samlat vårt stöd till dig som arbetar i skolan och vuxenutbildningen och vill lära dig mer om programmering.

Om programmering – webbkurs

Kursen vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor. Den tar cirka 16 timmar att genomföra.

I webbkursen kommer du bland annat att få en inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering: lärare, elever och verksamma programmerare.  Från den 8/1 2018 är kursen öppen för alla.

Läs mer om webbkursen Om programmering

Högskolekurser i programmering

I höst finns det flera olika högskolekurser i programmering för dig som undervisar i teknik och matematik. Till hösten 2018 kommer det fler kurser.

Läs mer om högskolekurserna här

Nytt material på lärportalen

På lärportalen hittar du material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. I januari 2018 kommer flera nya moduler inom teknik och matematik att publiceras.

Digitala världen

En modul för dig som undervisar i teknik åk 4-9. Materialet omfattar bland annat elektronikens funktioner i vardagen, elektroniska komponenter, mätteknik, styra och kontrollera samt säkerhet vid användning av elektronik.

Matematikundervisning med digitala verktyg II

För dig som undervisar i matematik i åk 1-3, 4-6, 7-9 och på gymnasieskolan kommer vi att publicera nya moduler utifrån skolform. Materialet tar upp några didaktiska aspekter som det är värdefullt att ha med sig när programmering är en del av matematikundervisningen.

Läs mer på lärportalen

Konferenser för lärare

Under hösten arrangerar Skolverket ett antal konferenser för er som undervisar i matematik eller teknik i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Ur programmet:

  • Styrdokumentsförändringarna
  • Historiskt perspektiv
  • Programmering i framtiden
  • Nya moduler om programmering i matematik och teknik
  • Workshops om programmering i matematik och teknik

Dokumentation från konferenserna för gymnasiet och vuxenutbildningen

Konferenser för skolledare

Konferensen riktar sig till dig som är skolledare eller har en samordnande funktion. Även IKT-pedagoger, förstelärare eller andra personer med ansvar för kompetensutveckling är välkomna.

Ur programmet:

  • Vad innebär det att samhället digitaliseras?
  • Digitaliseringen av skolan – ett forskningsperspektiv
  • Vad innebär de nya skrivningarna i styrdokumenten?
  • Vilka insatser erbjuder Skolverket?

Läs mer om konferenser för skolledare

Senast granskad: 2017-10-30