Inspiration

Informations- och kommunikationsteknik ger stora möjligheter att variera undervisningen och anpassa den till barns och elevers olika behov. Lärare och förskollärare berättar hur de använder digitala verktyg och resurser i det pedagogiska arbetet. Det finns också exempel från elever.

Förskola

Digitala verktyg har en stor potential för att stödja samarbete, kommunikation och kreativa uttryck hos yngre barn. Läs om hur andra förskolor gör för att ta tillvara på möjligheter och utveckla arbetet.

Förskola

Grundskola och gymnasium

Praktisk-estetiska ämnen

Inom de praktisk-estetiska ämnena kan digitala verktyg utveckla elevernas motivation, förståelse och skaparkraft. I det nya medielandskapet krävs också ett medvetet och genomtänkt förhållningssätt vad gäller till exempel upphovsrätt och källkritik.

Praktisk-estetiska ämnen

Teoretiska ämnen

Många elever har tillgång till en dator eller surfplatta i klassrummet - men för att ikt ska bidra till ökat lärande krävs en medveten pedagogisk idé med hur resurserna ska användas. Här finns ämnesspecifika tips på hur ikt kan användas för att stödja och utveckla lärandet.
Matematik
SO-ämnen
Språk
Svenska

Specialpedagogik

Visst går det att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande. I dag finns digitala verktyg som underlättar för elever med olika svårigheter att ta till sig undervisningen - och mycket av det som är särskilt bra för vissa är också väldigt bra för många.

Specialpedagogik

Senast granskad: 2017-10-11