Förskola

Digitala verktyg har en stor potential för att stödja samarbete, kommunikation och kreativa uttryck hos yngre barn. Läs om hur andra förskolor gör för att ta tillvara på möjligheter och utveckla arbetet.

 • 2015-06-18

  Digitala medier och kritiskt tänkande i förskolan

  Ulla-Karin Lundgren Öhman och hennes kollegor på CMiT i Piteå undersöker hur man kan arbeta med medie- och informationskunnighet på barnens villkor. I projektet LekMiT hjälper de lärare i förskola och förskoleklass att utveckla arbetssätt som för in dagens medielandskap i lek och undervisning.

 • 2014-10-14

  Entreprenöriellt lärande i förskolan

  – Entreprenöriellt lärande handlar om förhållningssätt och de digitala verktygen ger många nya möjligheter i det arbetet, säger Mats Larsnäs, it-pedagog i Kungsbacka och projektledare för kommunens satsning på entreprenöriellt lärande i förskolan, en satsning som genomförs med stöd av medel från Skolverket.

 • 2014-09-03

  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

  Här hittar du som arbetar i förskolan fyra exempel på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med inriktning mot naturvetenskap och teknik.

 • 2014-09-30

  Vattenrum och surfplattor i förskolans verktygslåda

  Tänk dig att du är fyra år. Du öppnar dörren till förskolans upplevelserum, kliver in och möts av – vatten. Golvet är ett blått hav och på väggen – ett vattenfall. I bakgrunden brusande vattenljud. Frågan är vad du gör härnäst?

 • 2013-08-20

  Surfplattan som komplement i förskolan

  – Plocka inte bort pusslet! Komplettera det med plattan!
  Förskolläraren Anna Lundholm berättar hur arbetet med surfplattor kan främja barns nyfikenhet och utforskarglädje i förskolan.