Matematik

Genom att kombinerar bra pedagogik med it kan du underlätta för dina elever att lyckas med matematiken. Här ger några pedagoger exempel på hur de använder it i matematikundervisningen.

 • 2014-11-06

  Verklighetsanknuten undervisning gör matematiken begriplig

  Matematikundervisning som utgår från autentiska problem, motiverar eleverna och gör dem till mer uthålliga problemlösare. Det menar Bertram Stenlund Fridell, matematiklärare i Vimmerby. Han och kollegan Martin Snickars har fått Universeums pedagogpris för sitt innovativa arbetssätt i matematikundervisningen där de ökade elevernas motivation genom vardagsanknutna matematikuppgifter.

 • 2013-08-21

  Visualisera matematiska begrepp

  Genom filmer kan man öka elevernas förståelse för abstrakta matematiska begrepp och formler. Det menar David Chiniquy, gymnasielärare från Eskilstuna som gör egna undervisningsfilmer till sina elever. Nyligen belönades han med Academedias IKT-pris för sitt arbete med filmer i matematikundervisningen.

 • 2013-02-27

  Nya vägar till lärande med Minecraft

  Kan hackor och spadar användas för att lära barn svenska, engelska och matematik? Det låter kanske långsökt men med datorspelet Minecraft är det fullt möjligt. Det menar Jonas Lindahl, lärare i svenska och engelska från Norrtälje.

 • 2013-01-28

  Mattestöd på nätet – på gott och ont

  Under de senaste åren har flera nättjänster dykt upp där elever kan få hjälp med att öva matematik via internet. Det handlar exempelvis om webbplatser med matematikuppgifter eller filmade lektioner. Professor Per Jönsson delar här med sig av sina synpunkter inom dessa områden.

 • 2012-11-27

  Digital matematik för yngre elever

  Matematikläraren Ulrika Ryan deltog under två års tid med sina elever i projektet "Matematik för den digitala generationen". Då provade hon på många sätt att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. I oktober 2012 belönades hon med lärarstipendiet Guldäpplet för sina insatser.

 • 2011-06-10

  Interaktiva skrivtavlor gör matematiken synlig

  Interaktiva skrivtavlor kan förbättra undervisningen. Men det tar tid, kanske en hel termin innan läraren arbetar obehindrat med det nya verktyget. Under den tiden får man räkna med att lektionerna flyter lite sämre, säger matematik- och NO-läraren Cecilia Christiansen.

 • 2011-08-16

  Matematik utan mattebok

  När den interaktiva skrivtavlan gjorde entré i klassrummet åkte matteboken ut. Anna Kindberg, fick inspiration att förändra sin undervisning radikalt och fokuserar nu tydligare på kursplanens mål.

 • 2011-08-16

  Mattewiki - samarbete för problemlösning

  Aktiva elever och gemensamma samtal om matematiska lösningar var resultatet när niondeklassare i Nacka jobbade med en wiki kring matteproblem.

 • 2011-08-16

  Spelutveckling - en metod i matematikundervisningen

  På Angeredsgymnasiet i Göteborg upptäcker eleverna matematiken genom att programmera spel. De flesta av gymnasiematematikens delmoment och de förmågor, som eleverna ska utveckla enligt kursplanen i matematik, tränar eleverna kontinuerligt när de utvecklar sina spel.

 • 2011-08-16

  Matte på hemspråk - för elever, lärare och föräldrar

  Has utilizado tantas veces el signo de igualdad que no lo puedes confundir: "=". Eller på svenska: Tecknet för "lika med", det s k likhetstecknet, ser som du säkert vet, ut såhär: =. Webbmatte ger stöd till matematikundervisning på flera språk.