Matematik

Genom att kombinerar bra pedagogik med digitala verktyg kan du underlätta för dina elever att lyckas med matematiken. Här ger pedagoger några exempel.

  • 2014-11-06

    Verklighetsanknuten undervisning gör matematiken begriplig

    Matematikundervisning som utgår från autentiska problem, motiverar eleverna och gör dem till mer uthålliga problemlösare. Det menar Bertram Stenlund Fridell, matematiklärare i Vimmerby. Han och kollegan Martin Snickars har fått Universeums pedagogpris för sitt innovativa arbetssätt i matematikundervisningen där de ökade elevernas motivation genom vardagsanknutna matematikuppgifter.

  • 2013-08-21

    Visualisera matematiska begrepp

    Genom filmer kan man öka elevernas förståelse för abstrakta matematiska begrepp och formler. Det menar David Chiniquy, gymnasielärare från Eskilstuna som gör egna undervisningsfilmer till sina elever. Nyligen belönades han med Academedias IKT-pris för sitt arbete med filmer i matematikundervisningen.