NO-ämnen

Med genomtänkt it-användning kan du underlätta för dina elever att lyckas med naturorienterade ämnen. Här finns några exempel på hur du kan användas it i klassrummet.

  • 2011-08-16

    It kan fördjupa elevers förståelse av biologi och kemi

    Internet kan användas på många sätt i biologi- och kemiundervisningen för att ge stöd åt elevernas förståelse och lärande. Magnus Ehinger på Polhemskolan i Lund, berättar hur han använder it i undervisningen.