NO-ämnen

Med genomtänkt it-användning kan du underlätta för dina elever att lyckas med naturorienterade ämnen. Här finns några exempel på hur du kan användas it i klassrummet.