Skolövergripande

  • 2015-05-20

    Elever som kan läsa i bok och på skärm

    Fjällenskolan i Järfälla satsar på digital läsförståelse nu när it ska blir en del i all undervisning på skolan. Idag läser eleverna på papper och på skärmen. Det innebär att de behöver behärska både den traditionella och den multimodala läsförmågan.

  • 2014-08-27

    De programmerar för att förstå sin samtid

    Läraren Karin Nygårds vill ge sina elever de kunskaper som de behöver för att kunna verka i ett digitalt samhälle. Inom projektet Teacherhack undersöker hon hur programmering kan lyftas fram i undervisningen inom ramen för läroplanen.