Skolövergripande

 • 2015-05-20

  Elever som kan läsa i bok och på skärm

  Fjällenskolan i Järfälla satsar på digital läsförståelse nu när it ska blir en del i all undervisning på skolan. Idag läser eleverna på papper och på skärmen. Det innebär att de behöver behärska både den traditionella och den multimodala läsförmågan.

 • 2014-08-27

  De programmerar för att förstå sin samtid

  Läraren Karin Nygårds vill ge sina elever de kunskaper som de behöver för att kunna verka i ett digitalt samhälle. Inom projektet Teacherhack undersöker hon hur programmering kan lyftas fram i undervisningen inom ramen för läroplanen.

 • 2012-06-05

  Twitter är mitt utvidgade kollegium

  Byter ni nationella prov med andra skolor? Vilka retoriska tal använder ni i engelska C? På Twitter och Facebook har läraren Patricia Diaz många av sina kollegiala diskussioner och hon ser sociala medier som ett viktigt stöd i sin professionella utveckling.

 • 2012-06-01

  Det upp-och-nervända klassrummet

  Gymnasieläraren Daniel Barker tyckte att han använde för mycket lektionstid till genomgångar och för lite tid till elevernas arbete. Han fann en lösning genom att kort sagt vända upp och ner på undervisningen, en metod som kallas "the flipped classroom". Här berättar han om sitt arbete med det upp-och-ner-vända klassrummet.

 • 2011-09-13

  Elevers lust att förstå - en bortglömd drivkraft?

  Teknikstött lärande kan öka elevernas motivation, det kan användas för att visa komplicerade processer och på så vis bidra till djupare förståelsekunskaper. Det hävdar kognitionsforskaren Peter Gärdenfors. Men det förutsätter att skolan organiserar undervisningen på ett framsynt sätt.