Praktisk-estetiska ämnen

Inom de praktisk-estetiska ämnena kan digitala verktyg utveckla elevernas motivation, förståelse och skaparkraft. I det nya medielandskapet krävs också ett medvetet och genomtänkt förhållningssätt vad gäller till exempel upphovsrätt och källkritik.

 • 2014-11-27

  Slöjdstafett med vandrande pinne

  – Digitala verktyg gör det lättare att få syn på elevernas lärande och hjälper mig också att återkoppla måluppfyllelsen till eleverna på ett tydligt sätt. Det säger slöjdläraren Elisabet Jagell, som gjort digitala verktyg till en självklar del i undervisningen.

 • 2014-05-16

  Surfplattor ökar måluppfyllelsen i musikundervisningen

  Musikläraren Lisa Backhans låter sina elever i årskurs 8 och 9 skapa musik med hjälp av surfplattor. Projektet spänner över en hel termin och täcker in fem kunskapskrav för musikämnet.

 • 2013-09-03

  Från slöjdprojekt till berättande och mediekunskap

  Barbro Sköldenberg är slöjdlärare på Sofielundsskolan, en F-9-skola i Malmös södra innerstad. Tillsammans med kollegor försöker hon förena slöjdundervisningen med att utveckla elevernas språkförmåga samt deras medie- och informationskunnighet.