Praktisk-estetiska ämnen

Inom de praktisk-estetiska ämnena kan it på olika sätt utveckla elevernas motivation, förståelse och skaparkraft. I det nya medielandskapet krävs också ett medvetet och genomtänkt förhållningssätt vad gäller till exempel upphovsrätt och källkritik.

 • 2014-11-27

  Slöjdstafett med vandrande pinne

  – Digitala verktyg gör det lättare att få syn på elevernas lärande och hjälper mig också att återkoppla måluppfyllelsen till eleverna på ett tydligt sätt. Det säger slöjdläraren Elisabet Jagell, som gjort digitala verktyg till en självklar del i undervisningen.

 • 2014-05-16

  Surfplattor ökar måluppfyllelsen i musikundervisningen

  Musikläraren Lisa Backhans låter sina elever i årskurs 8 och 9 skapa musik med hjälp av surfplattor. Projektet spänner över en hel termin och täcker in fem kunskapskrav för musikämnet.

 • 2013-09-03

  Från slöjdprojekt till berättande och mediekunskap

  Barbro Sköldenberg är slöjdlärare på Sofielundsskolan, en F-9-skola i Malmös södra innerstad. Tillsammans med kollegor försöker hon förena slöjdundervisningen med att utveckla elevernas språkförmåga samt deras medie- och informationskunnighet.

 • 2012-09-26

  It ökar engagemanget i idrottsundervisningen

  Idrott och hälsa är förmodligen inte ett ämne man spontant förknippar med it och digitala verktyg. Läraren Daniel Johansson har brutit mot den fördomen. Han väver in datorspel och andra digitala verktyg i sin undervisning. Det har bidragit till att stillasittande ungdomar har blivit rörliga och aktiva elever.

 • 2012-11-05

  Egen dator utvecklar färdigheter i textilslöjden

  – Eleverna tar ämnet mer på allvar. De lär sig att självständigt dokumentera, analysera och reflektera över sitt arbete, säger Anneli Skiöld som fört in datorn i slöjdundervisningen och låter eleverna dokumentera sin arbetsprocess digitalt.