SO-ämnen

Det finns många möjligheter att berika undervisningen i SO-ämnen genom att använda digitalt material.

  • 2014-05-19

    Digital middag på schemat

    SO-läraren Jonas Berling lät sina elever fantisera om gott och ont och manligt och kvinnligt. De fick sedan presentera ett fiktivt middagssamtal med hjälp av digitala verktyg.