Specialpedagogik

Visst går det att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande. I dag finns digitala verktyg som underlättar för elever med olika svårigheter att ta till sig undervisningen.

 • 2014-02-03

  Digitala verktyg i särskolan

  I särskolan finns det stora behov av att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Linda Gullberg, specialpedagog på Grundsärskolan i Ystad, berättar hur bilder och filmer hjälper särskoleelever att kommunicera och lära sig. Hon menar att för en del elever kan en talande avatar bli ett viktigt verktyg för kommunikation och lärande.

 • 2014-02-10

  Alla har nytta av kompensatoriska verktyg

  Hon vill inte kalla det ”alternativa” eller ”kompensatoriska” verktyg. Hellre ”tidsenliga” då de kan användas för alla elever. Annika A Davidsson vid Elevhälsan och Umeås kompetenscentra för digitalt lärande berättar om hur digital teknik kan stötta elevers måluppfyllelse.

 • 2013-05-13

  Appar som alternativ

  Många är de som lidit i hela sitt liv av läs- och skrivsvårigheter. Idag finns det en möjlighet att använda digitala verktyg som appar för att underlätta elevers lärande i skolan. På konferensen "Kompensatoriska verktyg i skolan" delgav specialpedagoger, lärare och forskare sina erfarenheter.

 • 2013-01-22

  Tidsenliga lärverktyg hjälper dem med läs- och skrivsvårigheter

  Elever med läs- och skrivsvårigheter får större möjligheter att klara skolans mål om de använder tidsenliga verktyg. Det menar Monica Andersson, projektledare vid skoldatateket i Jämtland som berättar hur hon stöttar lärare till elever med funktionsnedsättningar.