Språk

Digitala verktyg har öppnat nya möjligheter att undervisa i språk och lära sig språk. Det har också blivit enklare för skolor runt om i världen att samarbeta med varandra.

  • 2015-05-11

    Språkundervisning i en digital tid

    Webbtjänster och appar gör det möjligt att snabbt söka information, översätta, slå upp ord och kontrollera stavning och grammatik. Detta är exempel på digitala språkliga strategier som eleverna behöver lära sig att använda, menar språkläraren Mia Smith.

  • 2013-08-19

    Engelska på riktigt

    Ersmarks skola i Umeå vann Webbstjärnan 2012 för bloggen "This is me - Who are you?". Genom arbetet har eleverna i årskurs 4 lärt sig nya engelska ord och blivit bättre på att stava. De har också fått ökade geografikunskaper och en större förståelse för livet i andra delar av världen.