Svenska

Barn och unga läser, skriver och kommunicerar som aldrig förr - på nätet. Det finns goda möjligheter att nyttja denna potential i läs-, skriv och språkundervisningen.

 • 2015-06-18

  Hon hjälper eleverna förstå hur de läser

  Vad är egentligen bäst - att läsa på papper eller att läsa på skärm? Svaret på den frågan beror på vad man läser och vad läsningen syftar till, konstaterar svenskläraren Åsa Edenfeldt. Det handlar om olika sätt att läsa och det är viktigt att bli medveten om det.

 • 2015-09-03

  Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet

  Med korta filmer som delas på nätet kan sfi-lärares undervisning bli mer anpassad och verklighetsnära. Det handlar om att prova nya sätt att undervisa. Det handlar också om att ge eleverna en mer flexibel tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar.

 • 2015-05-20

  Elever som kan läsa i bok och på skärm

  Fjällenskolan i Järfälla satsar på digital läsförståelse nu när it ska blir en del i all undervisning på skolan. Idag läser eleverna på papper och på skärmen. Det innebär att de behöver behärska både den traditionella och den multimodala läsförmågan.

 • 2015-04-30

  Lärorik språkdag i Göteborg

  Göteborg bjöd på strålande vårväder när Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Göteborgs universitet och Nätverket för språk-, läs-och skrivutveckling i Västra Götaland och norra Halland anordnade Språkdagen 21 april 2015. Dagen bjöd på en föreläsning, workshops och inspirerande seminarier.

 • 2014-10-20

  De jobbar språkutvecklande i klassrum som på nätet

  De läser, de twittrar, de flippar, de skriver sms-noveller och gör film. Kreativiteten kring språk och litteratur flödar i Malin Larssons klassrum. Och utanför. Hon ger sina elever autentiska situationer och en offentlig röst genom sociala medier.

 • 2014-10-16

  Modeller för tidig läs- och skrivundervisning

  Tre klasser från tre olika skolor deltar i forskningsprojektet Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker. Projektet, som leds av docent Sylvana Sofkova Hashemi, undersöker hur arbetssättet utvecklas när datorer och ipads används i tidig läs- och skrivundervisning.

 • 2014-10-02

  Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling

  Vi måste arbeta tillsammans för att få bort hjälpmedelsstämpeln och inse att alla kan ha nytta av de digitala verktygen. Det säger logopeden Johanna Kristensson när hon berättar om det framgångsrika arbetet med att stödja barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling som Halmstads kommun har etablerat.

 • 2014-05-19

  Digital middag på schemat

  SO-läraren Jonas Berling lät sina elever fantisera om gott och ont och manligt och kvinnligt. De fick sedan presentera ett fiktivt middagssamtal med hjälp av digitala verktyg.