Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet

Med korta filmer som delas på nätet kan sfi-lärares undervisning bli mer anpassad och verklighetsnära. Det handlar om att prova nya sätt att undervisa. Det handlar också om att ge eleverna en mer flexibel tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar.

Sfi-elever Flexibilitet och nya sätt att undervisa

Målet med utbildning i svenska för invandrare, sfi, är att personer med annat modersmål än svenska ska få lära sig det svenska språket för att kunna leva och arbeta i Sverige. För att anordnare av sfi ska kunna utveckla utbildningen fördelar Skolverket statsbidrag sedan ett par år tillbaka. Insatserna ska bidra till höjd kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning av utbildningen.

År 2013 fick Botkyrka vuxenutbildning stöd för projektet Flippade klassrum och som en del i det spelades det in egna filmer som gjordes tillgängliga på en egen webbplats. Att använda filmerna i vuxenutbildningen handlar om att ge eleverna en mer flexibel tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar och att prova nya sätt att undervisa. 

− Ett viktigt skäl till filmerna är att vi arbetar med “flippat klassrum”, berättar Margareta Sjunnestrand. Eleverna ser genomgångarna hemma och lektionstiden kan användas mer effektivt. En del av våra elever kan inte alltid vara med på lektionerna, eftersom de har arbete eller andra uppdrag. Filmerna gör det möjligt för dem att träna och ta del av genomgångarna när de har tid och möjlighet. 

Forskning och praktisk erfarenhet visar att modersmålet har stor betydelse när man lär ett nytt språk. Botkyrka vuxenutbildning spelar därför in filmer på flera olika språk med hjälp av egen personal och externa översättare. 

− Det handlar bland annat om tigrinja, spanska och engelska, säger Margareta Sjunnestrand. Förutom filmer som används i undervisningen, har vi filmer med praktisk information som rör utbildningen. De här filmerna gör det lättare att kommunicera med eleverna och vi undviker onödiga missförstånd. 

Bättre möjligheter att träna − om man har dator eller mobil

Under 2015 har Sfi Eskilstuna fått statsbidrag från Skolverket för att utveckla undervisningen. 

− På den grundläggande nivån inom kommunal vuxenutbildning måste man lyssna, träna och upprepa mycket för att komma in i språket, säger Ivana Eklund. Det är lätt gjort med mina filmer, som kan nås när som helst på datorn och i mobilen. I början är det särskilt viktigt att uppfatta språkljud och bokstäver, så här fungerar filmerna som en smidig väg in i svenskan. 

Sfi Kalmarsunds Gymnasieförbund fick förra året statsbidrag för att utveckla en webbplats som skulle fungera som en flexibel lärresurs. För att fylla den med användbart innehåll spelade de in egna filmer. En del är tänkta att användas i klassrummet, andra fungerar bäst för självstudier. 

− Förhoppningen var att det här skulle ge större möjligheter för eleverna att arbeta mer självständigt i tid och rum, säger Carolina Borelius. Det har blivit så för en del, men inte för så många som vi hoppades. Detta beror bland annat på tidsbrist eller att man har dålig tillgång till dator hemma.

Förberedelser hemma ger mer effektiv undervisning

Sfi Sandviken har fått statsbidrag för pedagogiskt skapande av flexibel lärmiljö. De har spelat in filmer för undervisningen. Varje klass har en egen blogg där läraren samlar arbetsuppgifter, filmer och annat material som är aktuellt i undervisningen. 

− Det behövs en blogg eller lärplattform för att samla och strukturera materialet för de olika kurserna, berättar Marie-Louise Hernberg. Eleverna vet vad de ska jobba med, och det blir lättare för läraren att anpassa efter individuella behov. Läraren lägger ut filmerna i förväg så att eleverna kan förbereda sig. De finns även kvar efteråt så att de kan gå tillbaka och repetera. Bloggen ska användas i klassrummet, så det blir tydligt att den är en integrerad del av undervisningen. 

Filmer är en god hjälp för analfabeter och lågutbildade att komma igång med att förstå och prata svenska, men kan förstås också vara till nytta på de högre nivåerna. Säffle Lärcenter har fått statsbidrag för insatsen ”Sfi på distans”. De har spelat in filmer på alla nivåer av utbildningen, även de högsta. Det fungerar alldeles utmärkt. 

− Vi arbetar genrepedagogiskt enligt cirkelmodellen för att utveckla elevernas språkanvändning, berättar läraren Therese Almbacke. De får ett språk för att tala om språk, så att språkliga mönster blir lättare att upptäcka och förstå. Vi spelar bland annat in filmer om olika texttyper: argumenterande text, förklarande text, instruerande text, och så vidare. Alla har dator eller smartphone, så att de kan förbereda sig hemma. Lektionstiden används mer effektivt när vi har något konkret att utgå ifrån. 

Undervisningen kan bli mer verklighetsnära

När lärare börjar spela in egna filmer, blir det lättare att använda autentiskt vardagsmaterial som exempel i undervisningen. Man kan använda byggnader från närmiljön som eleverna passerar på väg till skolan eller ett kvitto från kaféet som ligger ett par hundra meter bort. 

− Det går snabbt att spela in enkla filmer med ord och begrepp, säger Ivana Eklund. Kanske tar det en timme. Här är det viktigt att inte ställa för höga krav − då går det inte! Det är också en fördel med lättanvänd teknik. Att spela in och redigera med appar på en surfplatta är till exempel mycket smidigare än att använda datorn. 

Efter nyår startade ett nytt projekt i Sandviken: en ”studiestuga” där både lärare och elever kan få hjälp att komma igång med it och digitala medier. Här finns bland annat femtio surfplattor tillgängliga för hemlån för elever som går kurs b, c eller d. 

− Studiestugan kan nog hjälpa oss att få riktig fart på it-användningen i undervisningen, berättar Marie-Louise Hernberg. Just nu är vi två, tre lärare som spelar in filmer, och det får gärna bli fler! Det behövs inte längre någon dyr utrustning och de svåra redigeringsprogrammen har ersatts av lättanvända appar. Några lärare spelar in ljudfiler som de delar i Soundcloud − och det är också bra. Det behöver inte alltid vara filmer. Huvudsaken är att eleverna får möjlighet att höra och att träna talad svenska. 

Det utvidgade kollegiet öppnar nya vägar

På Sfi Kalmarsunds gymnasieförbund hade lärarna stor hjälp av skolans it-pedagog när de började spela in filmer, säger Carolina Borelius. 

− Vi var alla mer eller mindre nybörjare, men it-pedagogen hjälpte oss att snabbt komma igång, säger Carolina Borelius. Nu när projektet är avslutat spelar vi inte längre in lika mycket film. Vi försöker istället komplettera vårt material med filmer från andra kommuner, och vi har även sett att det är flera som använder våra filmer. Genom att använda varandras filmer får vi ett mer varierat utbud och vi behöver inte heller göra allt själva. 

Sfi-lärarna i de fem kommunerna pekar alla på att det utvidgade kollegiet ger fantastiska möjligheter att dela erfarenheter, inspirera varandra och utveckla nya arbetssätt. De diskuterar i facebook-grupper och på twitter, och gör även studiebesök hos varandra emellanåt. Utvecklingen går alltmer mot en öppen kultur där lärare lär av varandra.

Undervisningen sträcker sig utanför klassrummet

Lärarrollen blir mer offentlig och sträcker sig utanför klassrummet på helt andra sätt än tidigare. Många sfi-elever har lärt sig att det finns användbara filmer på YouTube och att de kan träna på egen hand. De hör ofta av sig och tackar, och ibland ger de också återkoppling som hjälper läraren att utveckla och förbättra filmerna. 

I Säffle har kombinationen av filmer och genrepedagogik börjat utvecklas till ett arbetssätt som verkligen känns sammanhållet och genomtänkt. 

− Filmer och cirklar gör det enklare för eleverna att se vad de behöver arbeta med för att nå fram till målen, säger Therese Almbacke. Nu har vi även tagit fram en bedömningscirkel som visar vad de behöver tänka på i det avseendet. Filmerna ger en konkret individanpassad komplettering till undervisningen som alla kan använda när de behöver och har möjlighet.

Botkyrka vuxenutbildning Filmer av Ivana Eklund, Komvux Eskilstuna, på Youtube Sfi Kalmarsunds gymnasieförbund Sfi Sandviken på Youtube 1Agrund - ett exempel på en blogg från Sfi Sandviken Sfi på Säffle lärcenter

Text: Stefan Pålsson
 

Senast granskad: 2015-09-03