Checklistor

Internet- och datoranvändningen i och utanför skolan ökar och många lärare efterfrågar mer kunskap om källkritik. Lärare efterfrågar också hjälp med att välja digitalt material för sin undervisning. Därför har vi tagit fram ett antal checklistor.

Checklista för källkritik

Checklista för källkritik

Hjälp dina elever att vara källkritiska när de söker information på webben. Beställ vår nya checklista som dina elever kan ha med sig överallt. Checklistan innehåller exempel på källkritiska frågor att ställa om en webbsida.
Checklistan finns även att beställa som affisch.

Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik

Beställ eller ladda ner som affisch

Mer lektionsmaterial i källkritik

Checklista för sociala medier

Checklista för sociala medier

Hjälp dina elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ vår nya checklista som dina elever kan ha med sig överallt.  Checklistan innehåller frågor som elever kan ställa sig och som kan användas som underlag för diskussion i klassrummet.Checklistan finns även att beställa som affisch.

Beställ eller ladda ner checklistan för sociala medier

Beställ eller ladda ner som affisch

Mer lektionsmaterial om sociala medier

Checklista för digitala lärresurser

Checklista för digitala lärresurser

Du planerar för din undervisning och väljer mellan olika typer av lärresurser. Nu kan du beställa checklistan för digitala lärresurser som en trycksak som är behändig att ha med sig överallt.

Beställ eller ladda ner checklistan för digitala lärresurser

Läs mer om att värdera digitala lärresurser

Senast granskad: 2016-11-09