Konferenser om programmering i matematik och teknik ht 2017

Här finns presentationer från konferenserna om programmering i matematik och teknik för lärare i grundskolan som hölls hösten 2017.

Presentationer från föreläsningar - omgång 2

Programmering i matematik och teknik i grundskolan - Skolverket (2,3 MB)

Programmering i skolan - varför då? - Lisa Söderlund (2,4 MB)

Programmering i grundskolan - Malin Christersson (1,0 MB)

Teknik och programmering - Helene Zeland Bodin (1015 kB)

Programmering i ett historiskt perspektiv - Mats Hansson, Skolverket (2,2 MB)

Programmera i teknik - Staffan Melin (1,5 MB)

Programmering ur ett ämnesövergripande perspektiv - Katarina Eriksson (2,1 MB)

Programmering i ett historiskt perspektiv - Lars-Åke Nordén (1,6 MB)

Presentationer från föreläsningar - omgång 1

Programmering i matematik och teknik i grundskolan - Skolverket (2,4 MB)

Perspektiv på programmering – Lennart Rolandsson (2,3 MB)

Varför ska elever lära sig programmering – Hanna Pettersson (6,5 MB)

Programmering i skolan - varför då? – Lisa Söderlund (2,4 MB)

Programmering i skolan - varför då? – Marie Gustafsson (2,5 MB)

Programmering i skolan - varför då? del 1 - Linda Liukas (7,1 MB)

Programmering i skolan - varför då? del 2 - Linda Liukas (6,7 MB)

Programmering i skolan - varför då? del 3 - Linda Liukas (3,4 MB)

Programmering i skolan - varför då? - Linda Mannila (5,6 MB)

Presentationer från workshop i matematik

Länk till allt RISE material (27 kB)

Presentation från workshop i teknik

Programmering i klassrummet – Lotta Ramqvist (2,1 MB)

Teknik och programmering – Helene Zeland Bodin (1015 kB)

Programmera i teknik – Staffan Melin (1,5 MB)

Workshop med micro:bit åk 1-6 (832 kB)

Workshop med micro:bit åk 7-9 (830 kB)

Fusklapp micro-bit Blocks SSC (195 kB)

Micro:bit - Kom igång (5,9 MB)

Senast granskad: 2017-10-24