För elever

Här är lite information och några lathundar som vänder sig till och kan användas direkt av dig som är elev.

tangentbord

Så söker du på webben

Finns det några genvägar till lyckad informationssökning? Det beror på vad du söker, hur du söker och vilka kunskaper du har i det ämne du söker information om.

Så söker du på webben


Lathund källkritik

Så granskar du information

Det är viktigt att inte tro på allt man hör och ser, utan alltid granska källorna kritiskt. Ta hjälp av lathundens frågor! Om du vill lära dig mer om källkritik finns också längre handledningar.

Checklista för källkritik på webben


Bild Ange kallor

Så anger du källor (för 7-9 och gy)

Hur anges källor i en uppsats eller ett vetenskapligt arbete? Här tipsar några bibliotek om hur du går till väga rent praktiskt.


Så skriver du uppsats (för 7-9 och gy)

Här finns ett litet urval handledningar och checklistor inför uppsatsarbete.

Uppsatser och källhänvisningar


Så får du använda andras material (för 7-9 och gy)

Vet du hur du får använda andras texter och bilder i ditt eget arbete? Kolla källans guider i upphovsrätt vänder sig till lärare, men där finns en hel del information som är intressant också för dig som är elev.

Lärarguider i upphovsrätt

Senast granskad: 2017-03-21