Källkritik

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som behövs i skolarbete, studier och som medborgare i ett informationssamhälle. Förmågan lyfts i kursplaner och ämnesplaner och här får du stöd för din undervisning.

surfplatta

Handledningar i källkritik

Källkritik i sociala medier

Lektionsmaterial


Aktuell kompetensutveckling

Vi har material som ger dig som lärare och skolbibliotekarie fördjupade kunskaper kring hur digitala verktyg stödjer lärande. I det ingår också att arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning. Det handlar om hur du kan handleda elever i informationssökning och källkritik. Du får också arbeta med att anlägga kritiska perspektiv på algoritmer, sökning och sociala nätverkstjänster.


Gå direkt till materialet på lärportalen

Läs mer om komptensutvecklingen för lärare i grund-och gymnasieskola

Senast granskad: 2017-03-21