Källkritik

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som behövs i skolarbete, studier och som medborgare i ett informationssamhälle. Förmågan lyfts i kursplaner och ämnesplaner och här får du stöd för din undervisning.

Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Lyssna på vår expert på källkritik, Anette Holmqvist, som pratar om digital kompetens och om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

https://soundcloud.com/skolverket/kallkritiskt-forhallningssatt/s-wmdSj

Guide för källkritik

Checklistor för källkritik

Uppsatser och källhänvisningar

Lektionsmaterial


Aktuell kompetensutveckling

Vi har material som ger dig som lärare och skolbibliotekarie fördjupade kunskaper kring hur digitala verktyg stödjer lärande. I det ingår också att arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning. Det handlar om hur du kan handleda elever i informationssökning och källkritik. Du får också arbeta med att anlägga kritiska perspektiv på algoritmer, sökning och sociala nätverkstjänster.


Gå direkt till materialet på lärportalen

Läs mer om komptensutvecklingen för lärare i grund-och gymnasieskola

Senast granskad: 2018-03-12