Checklistor för källkritik

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet? Är det en organisation?
Är det ett företag? Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något? För att luras?
För att sprida en åsikt?
För att sälja något? För att underhålla?

Hur ser webbsidan ut?

Har den kontaktinformation?
Har den fungerande länkar?
Har den trovärdiga källhänvisningar?
Har den senast granskad-datum?

Kan du få information från andra ställen?

Har du jämfört med vad du redan vet?
Har du jämfört med andra källor?


Ladda ner eller beställ checklistor

Hjälp dina elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Checklistan innehåller frågor som elever kan ställa sig och som kan användas som underlag för diskussion i klassrummet.

Checklista för källkritik


 

Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik


Checklista för sociala medier

Beställ checklistan för sociala medier

Senast granskad: 2018-03-14