Uppsatser och källhänvisningar

Ju längre elever kommer i sina studier desto större blir deras behov av att ange källor i sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser och gymnasiearbeten. Några bibliotek ger råd om källhänvisningar.

Lathund för yngre elevers uppsatsarbete 

Att planera

 • Vad vill jag veta?
 • Vilka frågor har jag?
 • Vad kan jag själv om detta?
 • Vad behöver jag ta reda på?
 • Från vilka platser och källor tänker jag hämta informationen?
 • Är det några särskilda personer jag behöver träffa?
 • Vilken typ av presentation ska jag göra?
 • Vem ska lyssna till/läsa/titta på min presentation?
 • Hur lång tid har jag på mig?

Att tänka kritiskt

 • Vem står bakom den här informationen/Vem är författaren?
 • Hur aktuell är informationen? Går det att hitta något datum?
 • Vad vill författaren/talaren berätta?
 • "Våffor gör di på detta viset?" Vad vill författaren att jag ska tycka?
 • Innehåller informationen fakta eller är den någons åsikter?
 • Kan jag lita på informationen?
 • Kan jag använda den i mitt arbete?

Att sammanställa materialet

 • Vad har jag fått veta?
 • Vad tycker jag själv?
 • Vad vill jag berätta?
 • Att beskriva arbetet
 • Hur har jag planerat?
 • Fick jag svar på mina frågor?
 • Vad var svårt?
 • Vilka källor har jag använt?
 • Vad har jag lärt mig under arbetet?

Att skriva enkla källhänvisningar

 • Böcker: författare, titel. Årtal
 • Artiklar: författare, titel.
 • Tidskrift, nummer, årtal
 • Www-adresser: författare, titel, publicerings
 • Datum, URL-adress, datum när du hämtade

  Lathund för äldre elevers uppsatsarbete 

Biblioteksgruppen på Celsiusskolan i Uppsala har sammanställt en checklista för elever som ska skriva en uppsats. Den är användbar också inför gymnasiearbete.

Checklista - hur du enkelt skriver din uppsats (511 kB)

Källhänvisningar

Det finns olika system för att ange källor. Enligt Oxfordmodellen skriver du noter i texten och hänvisar till källhänvisningar i slutet av sidan, kapitlet eller boken, medan du med Harvardmodellen placerar dina källhänvisningar i den löpande texten.

Kortfattade instruktioner till hur du citerar, skriver fotnoter och refererar hittar du i ”Att skriva källförteckning” från Celsiusskolans biblioteksgrupp. Här finns exempel på hur källhänvisningar och källförteckningar kan se ut. Kompendiet utgår från Oxfordmodellen.

Om du vill ange källor i löpande text ger både Oxfordmodellen och Harvardmodellen exempel på det:

Källhänvisningar Harvard (Umeå universitetsbibliotek)

Umeå universitet listar och beskriver några vanliga referenssystem som t ex Harvard, Oxford och APA.

Huddingegymnasiets bibliotek ger råd om hur gymnasielever kan förteckna eller ange källor.

Senast granskad: 2017-04-04