Fakta om sociala medier

Vad är sociala medier och hur kan de användas? Den här artikeln förklarar begreppet sociala medier och dess vanligaste användningsområden.

Flicka vid laptop. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på internet, men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra.

Kännetecknande för de flesta tjänster som räknas till sociala medier är att de kräver medlemskap och inloggning. Väl inloggad får du ett eget utrymme där du kan publicera ett foto av dig själv och du väljer själv vilka personliga uppgifter du vill lägga ut. Med hjälp av olika funktioner kan du sedan bygga upp din vänskapskrets eller kontaktlista. Umgänget i sociala medier baseras just på möjligheten att hitta och lägga till nya vänner och kontakter till det egna kontot. Tjänsterna är vanligtvis gratis att använda, men innebär att du i många fall exponeras för reklam. Du "betalar" helt enkelt genom att bjuda på information om dig själv.

Några vanliga exempel

Exempel på tidiga tjänster som hör till utvecklingen inom den sociala webben är kommentarsfunktionerna efter artiklar i tidningarnas nätupplagor, bloggar där läsare kan kommentera inläggen och wikitjänster där flera kan samarbeta för att bygga upp uppslagsverk i olika ämnen (till exempel Wikipedia eller Kolla källans wiki). Andra exempel är Twitter och stora mötesplatser som Facebook, Google+ eller Linkedin. Dessutom finns webbaserade bokmärkestjänster som Delicious och Diigo, där man kan samla och kategorisera webblänkar och dela med andra. Det finns också mötesplatser som Dela och (Digitala) Skollyftet, som är speciellt skapade för dialog mellan lärare och annan skolpersonal. Bland unga är Kik Messenger och Ask.fm mycket populära tjänster.

Fler exempel är fotosidor som Flickr.com eller Yogile.com, där användarna kan ladda upp egna bilder och få tillgång till andras bilder.
En bildtjänst som har vuxit snabbt i popularitet de senaste åren är Instagram. I Sverige ligger den i topp i åldrarna 9-16, enligt Ungar och medier 2015. Instagram är främst en social kanal för att dela med sig av personliga bilder och följa andras bildflöden. Instagram är en fotoapp för kamerautrustade mobiltelefoner och surfplattor och fungerar smidigare från dessa enheter än från webben. Instagramappen släpptes 2010, men tjänstens stora genombrott kom under 2012. Det som gjorde Instagram till en sådan populär tjänst var möjligheten att redigera bilderna direkt i mobilen med ett antal valbara filter. Efter Instagram har det utvecklats flera fotoappar med liknande filter och delningsfunktioner, exempelvis Flickrs mobilapp. En annan bildstjänst som ligger högt i topp bland unga är Snapchat. Med Snapchat kan du skicka bilder och filmer. Du bestämmer själv hur länge bilden ska visas för mottagaren.

Sociala medier och den mobila webben

Den främsta utvecklingen inom sociala medier under senare år är troligen tjänsternas mobila anpassning som inneburit att användningen till stor del flyttat från webben till mobilappar. Alla stora sociala medier finns idag som appar att ladda ner till smarta telefoner och surfplattor. Det mobila användandet har inneburit att vi idag kan vara mer konstant närvarande på sociala medier än tidigare, uppdatera vår status med bilder och kommentarer direkt från de platser vi befinner oss på. Utvecklingen av denna ständiga och snabba sociala närvaro befinner vi oss nog bara i början av.

En annan tydlig utveckling vi kan se är att vi oftare uppdaterar vår status med bilder snarare än med text. Vi använder bilder för att berätta om vår vardag, våra känslor, och platser vi besöker. Det ökande delandet av bilder hänger förstås ihop med att så många idag använder sociala medier i mobilen med tillgång till kamera och fotoappar.

Mötet och dialogen är det centrala

Det grundläggande för sociala medier är kommunikation och möjligheten att föra dialog med en eller flera användare i en gemensam kanal. En annan viktig funktion är att användarna ska kunna samarbeta för att skapa innehåll och information på en webbplats. Kontakterna kan hittas på olika sätt, ofta genom att lägga till vänners vänner eller hitta användare inom samma yrke eller intresseområde som du själv befinner dig i. Det är till exempel inte ovanligt att lärare har lärarkollegor och annan skolpersonal i sin kontaktlista. Ytterligare andra lärare har valt att ha kontakt med sina elever via sociala medier. Så här fungerar inte bara Facebook utan många av de mötesplatser som finns på internet.

Användarna har privata och/eller yrkesrelaterade syften med sin närvaro i sociala medier, där nyttan och användningsområdena är många. Privat är det ett sätt att umgås med vänner och släktingar, professionellt är det ett sätt att bygga kontakter, sprida och ta del av information från det egna yrkesfältet.

Kärnfunktionerna med sociala medier är för många just att dela med sig och få ta del av såväl nyheter inom olika områden som andra människors åsikter. Att få veta vad andra gör, vad de jobbar med, var de befinner sig eller tycker i olika frågor här och nu. Kommunikationen i sociala medier handlar till stor del om det som sker just nu.

Synlighet och delaktighet

Vår närvaro i sociala medier har även medfört ett mer öppet förhållningssätt till internet och till vår egen synlighet än under nätanvändandets första år. Centrala begrepp inom den sociala webben är dela, delaktighet, transparens och tillgång. Att dela innebär att dela med sig av kunskaper och information i form av länkar, bilder, filmklipp och presentationer. Lärare använder ofta sociala medier för att ge eller efterlysa länktips och lektionsuppslag eller för att bedriva omvärldsbevakning inom skolans område.
Konceptet hör ihop med idén om att tillgång till information är en demokratisk rättighet, där vi alla tjänar på att dela med oss och lyfta varandra. Transparens innebär att vara synlig på olika sätt, begreppet används ofta för att beskriva insyn i företag och myndigheters verksamheter. När det gäller oss som privat- eller yrkespersoner handlar det främst om vår synlighet på internet. Närvaron i sociala medier bygger mycket på att vi lägger ut information om oss själva, berättar vilka vi är och vad vi jobbar med, lägger ut bilder från privat- och yrkesliv och länkar till sådant vi själva producerat eller varit delaktiga i med mera.

Om du vill läsa mer om sociala medier i allmänhet hittar du länk till mer information i högermenyn.

7 februari 2013 (reviderad 30 november 2015) | Hanna Johansson

Senast granskad: 2015-11-30