Fakta om bloggar

Brukar du läsa bloggar eller driver du en egen blogg? Kanske har din klass en egen blogg eller så finns det enskilda elever som bloggar. Det är ingen ovanlig aktivitet bland unga.

Flicka framför dator sedd bakifrån Ordet blogg kommer från engelskan och är en förkortning av ”webblog” som skulle kunna översättas med loggbok eller dagbok på internet. Företeelsen att skriva och publicera sin dagbok på nätet dök upp i slutet av 1990-talet och slog igenom i Sverige runt år 2005.

Flertalet bloggar har också karaktären av personliga dagböcker, men det är bara ett av många användningsområden för en blogg. Idag finns bloggar knutna till yrken, branscher eller organisationer och de drivs ofta som ett samarbete mellan flera personer. Till exempel har många allt fler lärare upptäckt fördelar med bloggen som pedagogiskt verktyg och använder den i projekt med sina elever.

Bloggar skiljer sig lite från de övriga webbtjänster som beskrivs i Kolla källans handledning för sociala medier. En blogg är nämligen inte en tjänst som ägs av ett företag, som är fallet med Facebook och Youtube, utan en blogg är en webbsida där ett särskilt publiceringsverktyg (som i sig kan ägas av ett företag) används för att materialet skall publiceras på nätet. Det finns flera olika verktyg att välja mellan. I Sverige använder många Blogger och Wordpress, men det finns många fler verktyg förstås. En del lärare som startar bloggar väljer dessutom att ansluta sig till bloggportalen Skolbloggen.se, en samlingsplats för bloggar som handlar om skola och pedagogik. En annan variant är de så kallade Pedagog-sajterna (till exempel Pedagog Stockholm och Pedagog Skåne Nordväst ) som finns i olika regioner och städer.

Bloggens utseende och funktioner

Bloggar liknar ofta varandra till utseendet och hur de ser ut beror på vilka inställningar bloggens ägare (administratören) har valt att göra. Bloggen har ett namn, och varje publicerat inlägg får en egen rubrik och ett datum. Alla nya blogginlägg listas på samma sida och det går att läsa samtliga inlägg från det senaste och bakåt genom att skrolla ner på sidan. Det brukar också finnas ett arkiv där alla inlägg listas i daterad ordning; till exempel månadsvis. Klickar du på en månad får du fram alla inlägg som har publicerats under denna månad.

En mycket bra funktion är att inläggen i en blogg kan märkas upp med ämnesord (det brukar kallas taggar, etiketter, kategorier på bloggspråk) som beskriver vad inlägget handlar om. Om ett blogginlägg handlar om att undervisa elever i källkritik utifrån bloggar, kanske inlägget märks upp med orden lektionstips, källkritik och bloggar. Du kan jämföra med hur böcker tilldelas olika ämnesord i en bibliotekskatalog. Många bloggar har dessutom en klickbar lista eller ett så kallat taggmoln, som innehåller alla taggar som används i bloggen. Genom att klicka på ett ord i listan eller i taggmolnet får du upp alla inlägg som märkts med detta ord. Det kan även finnas en sökruta där du kan söka efter inlägg och ämnen.

Bloggen som socialt medium

Det som främst gör att vi räknar bloggar till sociala medier är möjligheten för besökare att kommentera de inlägg som skrivs. På en del bloggar publiceras kommentarer direkt, medan andra bloggar är modererade, vilket betyder att det krävs att administratören har godkänt inläggen innan publicering.

Dessutom skriver bloggare ofta inlägg som är kommentarer till andra personers blogginlägg och länkar till varandras inlägg. På så sätt uppstår en slags kommunikation bloggare emellan. Många bloggare har också en länklista till sina favoritbloggar, vilket hjälper besökaren att hitta andra bloggar i samma ämne.

Bloggen har utvecklats i takt med den övriga sociala webben och samspelar idag med andra sociala tjänster. En bloggare kan till exempel koppla sitt bloggkonto till både Facebook och Twitter och på den vägen annonsera de senaste blogginläggen. Motsvarande väljer många bloggare att publicera sina twittermeddelanden och bilder från Flickr eller Instagram i bloggen. En annan populär funktion är att ”bädda in” filmer från Youtube i bloggen, så att det ser ut som att filmen spelas upp direkt i bloggen. Många använder på detta sätt både bilder och videoklipp för att illustrera en bloggtext och göra den mer levande.

Populära bloggar kan ibland ha många kommentarer och långa diskussionstrådar i kommentarsfältet. Men då bloggare ofta annonserar ut sina inlägg på Twitter och Facebook tenderar många diskussioner att flytta dit istället. Detta kan ibland föra med sig att fler uppmärksammar blogginlägget, läser och deltar i samtalet. Samtidigt sparas diskussionen inte på samma sätt som bloggkommentarer sparas i en blogg, vilket gör att den kan läsas av fler långt senare.

Olika typer av bloggar

Det som kännetecknar bloggen i förhållande till andra publikationsformer är det mer personliga och lediga tilltalet. En del bloggare skriver långa och tankeväckande inlägg som manar till diskussion, medan andra väljer att skriva kortfattat och mindre personligt. Många blandar privatliv och yrkesliv i sitt bloggskrivande och därför kan det vara svårt att dela in bloggar i tydligt avgränsade kategorier. Men nedan följer ändå några exempel på olika typer av bloggar.

Privata bloggar är kanske den äldsta och vanligaste bloggformen. Här påminner inläggen om dagboksanteckningar och handlar om vardagslivet med bilder på familj och vänner eller kanske minnen från resor. Andra personer bloggar om sina intressen till exempel mode, matlagning eller teknik och många av dem kan vara riktigt duktiga inom sitt intresseområde. Bloggämnen som ökat under senare år är bokbloggar och träningsbloggar. Sedan finns det bloggar som handlar om yrkeslivet eller om den bransch som skribenten är en del av. Hit hör exempelvis de skolledare, lärare och bibliotekarier som bloggar.

Många företag väljer att komplettera den egna webbplatsen med en företagsblogg. Syftet kan vara att snabbare få ut nyheter, kunna kommunicera med kunderna och att marknadsföra företaget utifrån bloggens mer dynamiska funktioner. Det finns också bloggare som är betalada av företag för att skriva om deras produkter, till exempel kläder och skor.

Ytterligare en kategori är de bloggar som hör till föreningar och organisationer. De drivs ofta av en grupp av personer och används för diskussion och nyhetsspridning. Valåret 2010 har omtalats som det år då svenska politiker flyttade in i de sociala medierna, då allt fler politiker skaffade egna bloggar för att berätta om sina politiska gärningar och för att skapa dialog med väljare.

Slutligen förekommer också bloggar vars främsta syfte är att underhålla eller provocera, genom att driva med olika samhällsfrågor eller med läsaren. Ibland kan det vara ganska otydligt vem eller vilka som ligger bakom dessa bloggar.

Använda bloggar i skolan

Bloggar kan fungera som utmärkta verktyg för att samarbeta kring och diskutera olika skoluppgifter. Det finns flera anledningar till att många lärare väljer att låta elever blogga. Själva bloggskrivandet blir både en process där eleven utvecklar sitt skrivande och sin analytiska förmåga, samt en redovisningsform för läraren som följer bloggen. Med en blogg är det ganska enkelt för elever att publicera egna texter på internet och få en publik. Samtidigt blir läraren och klasskamraterna läsarna som kommenterar och uppmuntrar elevens skapande. Den egna webbpubliceringen gör ofta elever mer medvetna om viktiga frågor som källkritik, upphovsrätt, integritet och internetsäkerhet. Att studera fejkade bloggar kan vara en rolig uppgift när ni samtalar om källkritik och internet.

I Kolla källans wiki hittar du länkar till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om sin undervisning i källkritik. Under rubriken Lektionsmaterial och övningar i vänsterspalten finns förslag till elevövningar i ämnet bloggar och källkritik.

27 september 2010 (reviderad 30 november 2015) | Hanna Johansson

Senast granskad: 2015-12-04