Fakta om Facebook

Kanske är såväl du som dina elever medlemmar i Facebook eller i någon annan mötesplats på internet? Den här artikeln berättar lite mer om Facebook och om hur tjänsten kan användas. Under rubriken Webbtips och övningar hittar du källkritiska övningar för Facebook och liknande communities.

Flicka med mobil framför byggnad År 2004 grundade Mark Zuckerberg Facebook tillsammans med några studentkamrater på Harvards universitet i USA. Webbplatsen var från början främst tänkt som ett nätverk för studenter, men från år 2005 och framåt har Facebook vuxit både utanför universiteten och USA för att idag (2015) ha över 1,44 miljarder aktiva medlemmar varje månad. (Källa: statista.com)

Vad är det som har gjort Facebook så populärt över världen och i alla åldrar, och vad används tjänsten till? Sociala mötesplatser på internet har ju varit populära bland unga sedan internets genombrott på 1990-talet.

Undersökningen Svenskarna och internet 2015 visar att 70 procent av svenska internetanvändare någon gång besöker Facebook. Det motsvarar halva befolkningen och är en svag ökning från 2014 då siffran var 68 procent. I åldern 16–25 år besöker 94 procent någon gång Facebook och åtta av tio (82 %) gör det dagligen. Efter nio-tio år på internet är Facebook fortfarande ett av de största sociala medierna i världen, trots att det ibland spekuleras över hur länge Facebook kan befinna sig på toppen och vilken tjänst som kan komma att ta över dess position. I åldersgruppen 12-15 år har dock användandet minskat bland annat till förmån för tjänster som Instagram (som också ägs av Facebook), Snapchat och Kik.

Källa: Svenskarna och internet 2015

Användare och medlemskap

Under 2000-talets början samlades allt fler svenska ungdomar på stora så kallade communities, som Lunarstorm och Playahead, senare Apberget, Bilddagboken, Habbo Hotell med flera. Gemensamt för dessa mötesplatser var nog den relativt låga genomsnittliga åldern bland medlemmarna.

När Facebook blev allt mer omskrivet i medierna för några år sedan, omtalades det ofta som en community för vuxna eller en social webbplats som lockade till sig betydligt fler vuxna än ungdomar av olika anledningar. Idag har Facebook en bredare genomsnittsålder, med fler användare i både yngre och äldre åldrar.

Alla kan gå med i Facebook utan särskild inbjudan. Med åren har webbplatsen dessutom blivit lättare att använda och den finns idag på flera olika språk. Det har dessutom blivit enklare för dig som användare att bestämma vilka medlemmar som skall kunna se den information du lägger ut om dig själv.

Däremot ändrar Facebook emellanåt användaravtalen och sekretessvillkoren. Detta gör att du som användare själv behöver hålla reda på vilka sekretessinställningar du har och hur avtalet fungerar, särskilt om du är noga med vem som ska kunna läsa det du skriver.

Funktioner och användningsområden

På Facebook kan du uppdatera din profil och status (tala om vad du gör, tycker, tänker eller hur du mår just nu). Du kan också söka upp vänner och bekanta som kanske också är medlemmar i Facebook, lägga ut bilder, filmer, länkar och annan information. Sedan kan du kommunicera och skicka meddelanden till dina Facebook-vänner på flera olika sätt.

Dialoger och meddelanden är ofta synliga för mottagarens egna Facebook-vänner (detta går att reglera på olika sätt i sekretessinställningarna), men varje användare har även en brevlåda dit privata meddelanden kan skickas, ungefär som i vanlig e-post. Du kan starta och gå med olika intressegrupper och -sidor, spela spel och delta i olika tester och tävlingar. Det går också att ladda ner olika tilläggsprogram som anpassar ditt användarkonto för olika funktioner. Använder du Facebook i smarttelefonen finns appar att ladda ner för att förenkla din mobila användning.

Dina vänner kan följa alla dina aktiviteter på Facebook hela tiden samt kommentera det du skriver och gör. Denna direkta information och interaktion mellan användarna är några av Facebooks viktigaste funktioner.

Gränsland mellan privatliv och arbete

Facebook förklaras ofta som ett socialt nätverk för privatlivet, där du smidigt kan hålla kontakt med släkt och vänner. Du kan också engagera dig i olika sociala och politiska frågor genom att delta i eller själv starta grupper/sidor och så kallade events (ofta annonseringar av fysiska möten). Trots detta finns det många exempel på hur Facebook används inom yrkesrelaterade sammanhang.

Många sidor och grupper i Facebook är direkt anknutna till arbetsplatser, som skolor, bibliotek, företag, organisationer och myndigheter. Men både för privata företag och offentliga verksamheter, fungerar Facebook som ett marknadsföringsverktyg för att visa upp aktiviteter och tjänster utåt. Exempelvis skapar många bibliotek sidor på Facebook och uppmanar användare att gå med. Därefter kan biblioteket använda sidan för att marknadsföra sina tjänster och events som nya böcker, författarträffar, bokklubbar med mera. Användningsområdena är många.

Samarbete med företag

Eftersom tjänsten är gratis att använda, är Facebook beroende av reklamintäkter och samarbetar med olika företag. Alla får inte se samma annonser utan det anpassas efter användarens aktiviteter (till exempel gillade sidor, använda appar och webbplatser) på Facebook. Det kan också dyka upp annonser om varor som du sökt efter i en helt annan tjänst.

Några frågeställningar

Men hur skiljer du dina olika roller åt inom privat- och yrkeslivet i ett blandat forum som Facebook, där du förmodligen har både barn, vänner och kollegor i kontaktlistan? Kanske till och med din chef, din rektor eller dina elever? Går det att vara personlig och professionell samtidigt och sköta både privata och yrkesmässiga relationer i samma forum? Ska lärare och elever vara vänner i Facebook? Hur ska skolan förhålla sig till en tjänst där eleverna i så stor utsträckning exponeras för personanpassad reklam?

Det gäller att förstå hur Facebook fungerar och vad du vill använda tjänsten till. Att fundera över vad du vill dela med dig av till andra, vilken bild du vill visa upp av dig själv och att försöka hålla en enhetlig linje i din användning av mediet. Frågorna är många inte bara kring Facebook, utan kring alla sociala medier. Att göra etiska överväganden då och då, är något vi tjänar på i längden. Vi återkommer till dessa frågeställningar i de diskussionsfrågor och elevövningar som du hittar under rubriken Lektionsmaterial och övningar i vänsterspalten.

Se också

Vad är Facebook? (Surfa Lugnt förklarar)

 

9 september 2010 (reviderad 30 november 2015) | Hanna Johansson

Senast granskad: 2015-12-15