Lektionsmaterial och övningar för sociala medier

Här hittar du elevövningar att använda när du vill diskutera källkritik och sociala medier tillsammans med dina elever.

Flicka vid dator Lektionsmaterial och övningar - bloggar Lektionsmaterial och övningar - Facebook Lektionsmaterial och övningar - Twitter Lektionsmaterial och övningar - YouTube

Checklista för sociala medier
Checklista för sociala medier

Hjälp dina elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ vår nya checklista som dina elever  kan ha med överallt.  Checklistan innehåller frågor som elever kan ställa sig och som kan användas som underlag för diskussion i klassrummet.

Beställ checklistan för sociala medier Beställ affischen om sociala medier

Senast granskad: 2015-11-30