Utveckla undervisningen

Här finns material som hjälper dig att utveckla undervisningen i källkritik tillsammans med dina kollegor. Det tar cirka sju timmar för er att ta er genom ett utvecklingspaket. Ni väljer själva tid och takt.

Sju timmar om källkritik för yngre elever

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Det är också en förmåga som står tydligt uttryckt på flera ställen i läroplanerna. Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever. Materialet är indelat i sex avsnitt och passar bra att använda tillsammans med skolans bibliotekarie.

Målgrupp

Lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola.

Sju timmar om källkritik för yngre elever

Sju timmar om källkritik för årskurs 7-9

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens som medborgare i ett digitaliserat samhälle. Lärarens utmaning är att ge eleverna de verktyg som de behöver för att utveckla sin källkritiska förmåga. Det här materialet ger dig inspiration till samtal om källor med elever i årskurs 7-9.

Målgrupp

Lärare i årskurs 7-9 och skolbibliotekarier

Sju timmar om källkritik för årskurs 7-9

Sju timmar om källkritik för gymnasieskolan

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens i en uppkopplad skola, på fritiden och som medborgare. Lärarens utmaning är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor. Här får du inspiration till samtal om källkritik och nyhetsvärdering med elever i gymnasieskolan.

Målgrupp

Lärare och bibliotekarier i gymnasieskolan

Sju timmar om källkritik för gymnasieskolan

 

Senast granskad: 2017-03-23