Lektionsmaterial och övningar

Här får du idéer och inspiration till skolans diskussioner om etik och källkritik på nätet. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.

Källkritik

Lärare

Lärartips för källkritiskt arbete

Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor.

Lärartips för källkritiskt arbete


Checklista för källkritik

Checklista för källkritik

Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ checklistan för källkritik som dina elever kan ha med sig överallt. Den innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Beställ checklistan för källkritik Beställ affischen om källkritik


Checklista för sociala medier

Checklista för sociala medier

Hjälp elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ checklistan som dina elever kan ha med sig överallt. Den innehåller frågor som elever kan ställa sig och som ni kan använda som underlag för diskussion i klassrummet.

Beställ checklistan för sociala medier Beställ affischen om sociala medier Diskussionsfrågor för sociala medier


Skärmdump Lär mer om medier

Källkritik med reflexionsfrågor och lektionstips

Lär om medier (f d MIK-rummet) är en interaktiv utbildning för lärare, elever och bibliotekarier som Statens medieråd har tagit fram. Ett särskilt avsnitt handlar om källkritik. Materialet omfattar texter, filmer, lektionstips och reflektionsfrågor.

Källkritik - en utmaning


webbstjärnanskurs

Kurs i källkritik

Webbstjärnan har utvecklat en grundkurs för dig som vill utveckla ditt källkritiska tänkande. Kursen innehåller videolektioner och praktiska case. Du får till exempel lära dig att kritiskt granska webbplatser. Se också En lektion i källkritik - i att granska spam.

Webbstjärnans grundkurs i källkritiskt tänkande (.SE) En lektion i källkritik - i att granska spam


kursbild

Källkritiska övningar för elever och andra

Den här kursen från Webbstjärnan riktar sig till elever som inom ramen för sin skolgång ska fördjupa sig i källkritik. Utgångspunkten är Stiftelsen för Internetinfrastrukturs internetguide Källkritik på Internet som skrivits av Kristina Alexanderson.

Källkritiska övningar för elever och andra


ardetsant

Är det sant?

Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Ingår i UR:s serie om källkritik för barn. Serien omfattar sex filmer.

Är det sant? (UR:s filmer om källkritik)


kkwiki

Källkritiska exempel i Kolla källans wiki

I Kolla källans wiki hittar du massvis av exempel på fejkade webbsidor, manipulerade bilder och luriga filmer som du och dina elever kan diskutera och källkritiskt granska. I wikin finns också länkar till artiklar och bloggar där lärare berättar om hur de arbetar med källkritik.

Kolla källans wiki


NE:s temapaket

NE:s temapaket Källkritik

Temapaketet lär dig grunderna i källkritik. Hur bedömer man om information är tillförlitlig? Vilka olika typer av källor finns det? Vad händer när en berättelse vandrar genom flera personer? Hur söker man bäst på Internet? Läs också vårt intressanta reportage om bibliotekens roll i dag.

NE:s temapaket om källkritik


superundersökarna

Nosa på nätet - sagan Superundersökarna med lärarhandledning

Till berättelsen finns en lärarhandledning som innehåller fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Lärarhandledningen vänder sig till dig som arbetar med barn i åldern 5-8 år och har kopplingar till både förskolans och grundskolans läroplan. (2., rev. uppl. 2011)

Nosa på nätet - sagan Superundersökarna med lärarhandledning (Statens medieråd)


expertpamedier

Handbok Expert på medier

Om digital kompetens i läroplanen Lgr 11.Den här handboken ger exempel på hur du som lärare ska kunna undervisa om och med medier utifrån den nya kursplanen i samhällskunskap i årskurs 9 för grundskolan. Innehåller också många exempel på källkritiska övningar.

Skolpersonalen får reda på att några elever på skolan blivit utsatta för trakasserier på Instagram och Facebook. I flera fall handlar det om att eleverna blivit utsatta för rasistiska och främlingsfientliga påhopp. Hur ska skolan agera? I slutet av texten finns förslag på samtalsfrågor.

Handbok Expert på medier (Statens medieråd)


Integritet och säkerhet på nätet

Hat på nätet - hur tar vi upp det i skolan?

Skolpersonalen får reda på att några elever på skolan blivit utsatta för trakasserier på Instagram och Facebook. I flera fall handlar det om att eleverna blivit utsatta för rasistiska och främlingsfientliga påhopp. Hur ska skolan agera? I slutet av texten finns förslag på samtalsfrågor.

Hat på nätet – hur tar vi upp det i skolan?


Skärmdump No Hate Speech

No Hate Speech

Här finns metodmaterial, utbildningar och juridikpoddar. No Hate Speech-kampanjens syfte är "att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet". Materialet togs fram 2014.

No Hate Speech - Utbildningar och metodmaterial


Hat på nätet

Hat på nätet - Vad får du inte skriva om på internet?

Skriften tar upp juridiken kring näthat, det vill säga om hot, trakasserier och kränkningar på internet, vilka regler om ansvar som gäller för vad vi skriver och publicerar i sociala medier eller i andra internetsammanhang. Utgiven av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Hat på nätet - vad får du inte skriva på internet?


natrespekt

Material för skolkampanjen #nätrespekt

Surfa Lugnt-kampanjen har tagit fram material för fri användning i skolan. Här hittar du bland annat föreläsningsmaterial, lektionstips och samtalsguide. Målet med Surfa Lugnts satsningar är att få fler vuxna att tala med barn och unga om nätet och att få fler lärare och skolpersonal att tala med och möta barn och unga kring deras vardag på nätet.

Länkar och lärmaterial (Surfa Lugnt, 2015)


Jag <3 internet

Ett material för mellanstadiet om rättigheter och skyldigheter online. Materialet, som består av en lärarhandledning och ett elevmaterial, innehåller förslag på diskussionsfrågor som rör ungas nätvardag. Det togs fram inför Safer Internet Day 2013 av Statens medieråd i samarbete med Skolverket och andra myndigheter och organisationer.

Jag <3 internet – för högstadiet och gymnasiet Jag <3 internet – för mellanstadiet


Sätt filter i huvudet

Hur kan man tala om sexuell utsatthet på nätet? Det undrar säkert många. 2013 kom ett material från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som kan ge stöd i detta arbete.


ISA - informationssäkerhetsskolan

ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet från Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Materialet utkom 2012 och riktar sig i första hand till elever i årskurs 4 och 5. ISA ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informationshantering enligt Lgr11. Resursen finns nu hos Internetstiftelsen i Sverige.

ISA - Informationssäkerhetsskolan (IIS)

Senast granskad: 2017-02-07