Om Kolla källan

Kolla källan är ett stöd för skolors och förskolors arbete med källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet. Vi samarbetar med andra aktörer för att kunna ge ett ännu bättre stöd.

Myndighetsnätverk för barn och ungdomsfrågor - it-säkerhet

Skolverket medverkar i ämnesgruppen it-säkerhet inom myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor. Huvudtema är barns och ungas it- och internetsäkerhet ur olika perspektiv. Gruppmedlemmar: 

  • Skolverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Konsumentverket
  • Konsument Europa
  • Statens medieråd
  • Polisen
  • Barnombudsmannen

Statens medieråds referensgrupp

Skolverket finns också med i Statens medieråds referensgrupp. Gruppen byter erfarenheter och planerar eventuella samarbeten. I gruppen ingår myndigheter och organisationer som helt eller delvis arbetar med barns och ungas internetsäkerhet och mediekunnighet.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om Kolla källan. Vi svarar främst under kontorstid och du når oss bäst via e-post fornamn.efternamn@skolverket.se

Anette Holmqvist

Undervisningsråd och ansvarig för Kolla källan

Senast granskad: 2017-03-21