Integritet och säkerhet

Alla elever ska känna att de är trygga i skolan. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för en god studiemiljö. Eftersom många elever använder nätet och sociala medier i skolan och på fritiden behöver frågor om integritet och säkerhet på nätet ingå i det förebyggande arbetet och vara en naturlig del av skolvardagen.

Till din hjälp finns checklistor, lektionstips och exempel på hur andra skolor jobbar med frågorna.

Umgängesregler på nätet Integritet i sociala medier Lektionsmaterial och övningar

Diskutera säkerhet på nätet med dina elever

Dessa guider kan du använda som underlag för diskussioner med dina elever. Du kan också skriva ut och sätta upp dem i till exempel klassrummet eller skolbiblioteket. Better Internet for Kids, som är en europeisk portal för säkerhet på nätet, har tagit fram materialet och Skolverket har översatt det till svenska.

Better Internet for Kids (Europeiska skoldatanätet)

Var rädd om dig på nätet! Guide från Insafe-projektet

Var rädd om dig på nätet!

Stegvis guide för vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet.

PDF Var rädd om dig på nätet (380 kB)


Tänk på vad du lägger ut på nätet! guide från Insafe-projektet

Tänk på vad du lägger ut på nätet!

Stegvis guide för vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet.

Pdf för skärm: Tänk vad du lägger ut på nätet (479 kB) PDF utskrift - Tänk på vad du lägger ut på nätet! (512 kB)

Hjälp elever att vara källkritiska i sociala medier

Sociala medier ger fler människor möjlighet att få en publik och att delta i det offentliga samtalet, vilket är mycket positivt för demokratin. Men i sociala medier sprids också rykten och falska nyheter. Hjälp elever att vara källkritiska – använd vår checklista med några grundläggande frågeställningar.

Checklista för sociala medier

Kolla innan du och dina elever använder en tjänst

Det finns också några bra frågor att ställa innan du och dina elever börjar använda en digital tjänst. Frågorna är formulerade av Johnny Lindqvist, föreläsare och expert på unga och nätet:

 • Vad går tjänsten ut på?
 • Vem äger tjänsten?
 • Hur anmäler jag om någon gör något elakt?
 • Hur fungerar sekretessinställningarna?

Kolla att du och dina elever har ett bra lösenord

Att ha ett bra och säkert lösenord är viktigt för att inte andra ska komma över ditt konto och din privata information. Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på Internetstiftelsen i Sverige har följande lösenordstips:

 • Lösenordet ska bara vara ditt och inte delas med andra
 • Det ska vara så långt som möjligt
 • Använd gärna siffror, specialtecken och stora och små bokstäver blandat.
 • Använd gärna ovanliga bokstäver och tecken, men att använda @a istället för a är ingen ovanlig lösning. Rekommenderas inte!
 • Om du råkat avslöja ditt lösenord för någon: byt ut det!
 • Om du fått ett nytt lösenord via mail: byt ut det!
 • Om någon sett dig skriva in ditt lösenord: byt ut det!
 • Har du ett svagt lösenord: byt ut det!

Aktuell kompetensutveckling

Vill du lära dig mer om säker användning av nätet? Ta del av vårt material och utveckla din förmåga att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt.

Säker användning av nätet (Lärportalen)

Personuppgifter och integritet

Personuppgiftslagen skyddar den personliga integriteten. Den reglerar hur skolor får hantera uppgifter om elever, till exempel på nätet. Den styr också hur skolor får använda molntjänster. Som hjälp finns checklistor och fakta för skolledare och huvudmän om hur lagen tillämpas i skolan. Observera att i maj 2018 upphör Personuppgiftslagen att gälla och ersätts av en ny dataskyddsförordning.

Personuppgiftslagen i skolan

Senast granskad: 2017-06-21