Integritet i sociala medier

Sociala medier hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. Innan du börjar använda en social medietjänst, behöver du bland annat ha kunskap om hur du undviker att personuppgifter och material sprids på ett sätt som du inte önskar.

Social medietjänster är ofta gratis att använda, eftersom finansieringen kommer från annonser och reklam. Företagen hämtar in information om ditt beteende på nätet för att kunna anpassa reklamen exempelvis utifrån kön, din ålder och dina intressen.
Olika tjänster ställer olika krav på dig som användare, beroende på hur tjänsten använder dina uppgifter på olika sätt. Därför behöver du veta hur du kan se till att dina personuppgifter och ditt publicerade material inte sprids på ett sätt som du inte önskar. Du behöver också veta hur du tar bort material eller avslutar ditt konto. Kraven som tjänsten ställer brukar formuleras i tjänstens användarvillkor och sekretesspolicy, som visas när vi registrerar oss som medlemmar.

Användarvillkor - vad är det? Sekretesspolicy - vad är det?

Använda sociala medier med elever

När du använder sociala medier med dina elever behöver du ta reda på åldersgränsen för tjänsten, behov av medgivanden från vårdnadshavare och om du har rätt att sluta avtal med olika tjänsteleverantörer för din skolas räkning. Det är nämligen skolans huvudman som är ansvarig för att man i skolan använder tjänster, vars användarvillkor stämmer överens med svensk lag, till exempel personuppgiftslagen.

Ta reda på:

 • Går det att ha flera konton i samma tjänst? Som lärare kan du eventuellt vilja ha två konton, ett för dig som privatperson och ett annat för dig som lärare.
 • Går det att bilda grupper eller kontaktytor som bara inbjudna har tillgång till?

Dina personuppgifter

När du registrerar dig som medlem i sociala medier brukar du få uppge vissa personuppgifter, till exempel namn, epost-adress och telefonnummer. Vilka uppgifter det rör sig om, hur de samlas in och hur de kommer att användas brukar beskrivas i tjänstens sekretesspolicy. Om du inte vill att andra användare av tjänsten ska kunna se dina uppgifter, ska du leta upp tjänstens sekretessinställningar, om sådana finns. Där kan du styra hur offentlig och synlig din profil och dina inlägg ska vara, till exempel om någon söker på ditt namn i en sökmotor.

Ta reda på:

 • Vilka personuppgifter behöver du uppge när du registrerar dig hos tjänsten?
 • Framgår det av användarpolicy eller sekretesspolicy hur dessa uppgifter kommer att användas? Kommer de att spridas till andra företag och i så fall varför?
 • Kan du själv styra vilka av dina personuppgifter som är synliga för andra användare?
 • Eller vilka uppgifter som syns som sökträff i en sökmotor?

Din platsinformation

Många tjänster syftar till att samla in och tillhandahålla information om var du befinner dig, så kallad platsinformation. Det innebär att du medvetet delar med dig av uppgifter om var du befinner dig. I utbyte ger tjänsten dig samma information om dina vänner och om erbjudanden som är knutna till verksamheter i din närhet.

Andra tjänster erbjuder möjligheten att geotagga det du publicerar. Det betyder att ditt foto eller ditt textinlägg kopplas till en geografisk plats. Andra användare kan då se var du befann dig när du publicerade fotot eller skrev ditt inlägg. Ofta är det frivillgt i denna typ av tjänster att geotagga.

Ta reda på:

 • Måste du uppge var du befinner dig geografiskt för att tjänsten ska fungera?
 • Om du har angett din geografiska position i en tjänst, går den informationen sedan att ta bort?

Ditt innehåll

En del tjänster, som till exempel Facebook, låter dig välja om du vill vara offentlig eller privat. Om du är offentlig kan alla se dina personuppgifter och det du har publicerat. Är du privat kan bara dina vänner eller följare se detta. Andra tjänster erbjuder dig möjligheten att skydda dina meddelanden eller bilder. Det betyder att alla som vill följa dig måste få ditt godkännande innan de kan ta del av dina texter, bilder och så vidare.

Ta reda på:

 • Kan du själv bestämma hur ditt innehåll ska spridas? Med innehåll avses det du publicerar i sociala medier, det kan till exempel vara texter, bilder, filmer eller kommentarer till andras innehåll.
 • Kan du reglera vilka användare som kan se ditt innehåll?

Radering av ditt innehåll och konto

Om en användare bryter mot gällande lagstiftning, till exempel upphovsrättslagen, genom att olovligt publicera någon annans material finns risk att företaget tar bort informationen eller stänger medlemskontot. Detsamma kan hända om en användare inte följer användarvillkoren exempelvis genom att uppge felaktigt födelseår. Naturligtvis upphör medlemskapet också ifall tjänsten läggs ned. Material du vill försäkra dig om att ha tillgång till bör du se till att ha någon form av kopia på. Det här brukar beskrivas i användarvillkoren. Vissa tjänster förklarar tydligt hur du ska göra för att flytta ditt material från tjänsten.

Ta reda på:

 • Kan företaget, utan förvarning, radera den information du har publicerat på tjänsten?
 • Kan företaget, utan förvarning, stänga ditt medlemskonto?

En del tjänster, som till exempel Facebook, låter dig välja om du vill vara offentlig eller privat. Om du är offentlig kan alla se dina personuppgifter och det du har publicerat. Är du privat kan bara dina vänner eller följare se detta. Andra tjänster erbjuder dig möjligheten att skydda dina meddelanden eller bilder. Det betyder att alla som vill följa dig, måste få ditt godkännande innan de kan ta del av dina texter, bilder och så vidare.

Ta reda på:

 • Vad händer med information du själv tar bort? Sparas den hos företaget?
 • Kan du avsluta ditt medlemskonto och framgår det av användarvillkoren hur du gör?
 • Vad händer med informationen om du avslutar ditt medlemskonto? Sparas den hos företaget? Kan den finnas kvar och vara sökbar?

Din och andras upphovsrätt

Om du har skapat ett verk är du upphovsperson till verket och har ensamrätt att bestämma hur verket ska spridas och användas. Genom olika licenser, som till exempel Creative Commons, kan du avstå från delar av upphovsrätten och tillåta att andra sprider och till och med ändrar i ditt verk. Det är du och ingen annan som fattar beslutet, om du vill ha full upphovsrätt eller avstå från delar av den.

Men vad händer om du publicerar något på sociala medier? Se efter i tjänstens användarvillkor om det finns tydlig information om vem som äger upphovsrätten till det du publicerar. Det varierar mellan företagen hur noga de beskriver sin hållning i upphovsrättsfrågor. Detta är förstås en viktig fråga om du tänker dela med dig av material.

Ta reda på:

 • Står det i användarvillkoren om du äger det material som du har laddat upp på tjänsten?
 • Vet du vad som gäller när du vill publicera andras material?

Naturligtvis är det också viktigt att du själv respekterar andras upphovsrätt. Lyft gärna frågor om upphovsrätt när du använder sociala medier tillsammans med dina elever. På Kolla källan finns information och lärarguider i upphovsrätt.

Upphovsrätt och lärarguider

Anmälan av olämpligt innehåll

Kontrollera om det finns information i användarvillkor eller på webbplatsen, om hur du kan anmäla olämpligt innehåll eller säkerhetsproblem, relaterade till ditt medlemskonto.
 

Senast granskad: 2016-06-23