Upphovsrätt

Den som har skapat ett verk, exempelvis ett läromedel, en lärresurs, en bild eller en film har ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Detta kallas upphovsrätt. Lagen reglerar hur vi får kopiera och använda andras material − både tryckt och digitalt.

Lärare med elever

Introduktion till upphovsrätt

Upphovsrättsguide om bilder

Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program

Upphovsrättsguide om musik

Upphovsrättsguide om texter

Upphovsrätt 17 §

Teater - Uppföranderätt

Creative Commons i skolan

Informationen på Kolla källan utgår från Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt från aktuella skolkopieringsavtal.

Avtal om kopiering i skolor

Sveriges Kommuner och Landsting har ett avtal om kopiering i skolorna med Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia).

Allm. avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i skolorna 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Så får du kopiera enligt avtalet

Kopieringsguide för grund- och gymnasieskolan, vuxenutbildning m. fl.

Kopieringsregler för skolan (Bonus Copyright Access)

Kopiera och dela skyddat material inom förskolan (Bonus Copyright Access)

Kopiera och dela skyddat material inom friskola (Bonus Copyright Access)

Organisationer svarar på frågor

Om du har frågor kring upphovsrätt bör du i första hand kontakta en upphovsrättsorganisation eller annan juridisk kompetens inom området.

Upphovsrättsorganisationer

Senast granskad: 2017-03-28