Creative Commons i skolan

Som lärare kan du ha stor nytta av att känna till Creative Commons licenserna. Du kan använda dem till exempel när du har skapat lektionsmaterial som du vill sprida till andra. Din kunskap kan du också använda när du ska handleda eleverna så att de använder licensierat material på rätt sätt i sina skolarbeten.

Foto: Untitled by DC Greens, CC BY-SA Foto: Untitled by DC Greens, CC BY-SA Det ursprungliga fotot på Flickr DC Greens foton på Flickr CC BY-SA

Creative Commons ersätter inte upphovsrätten

Upphovsrätten gäller på internet precis som i alla andra sammanhang. Den som har producerat ett verk (till exempel en bild, ett musikstycke, en film) har rätt att bestämma över hur det får spridas och användas. Creative Commons tar inte bort upphovsrätten, utan licenserna är ett sätt att visa hur materialet får användas av andra. De gör det lättare att dela med sig av eget material och lättare att använda andras material. Du kan nämligen använda Creative Commons-licensierade verk utan att be om lov. För att inte riskera att bryta mot upphovsrätten är det viktigt att först kontrollera villkoren för användningen och ta reda på hur upphovspersonen ska erkännas (attribueras).

Villkoren för licenserna

Creative Commons-licenserna bygger på fyra licensvillkor som ser ut så här:

Symbol: erkännande (eng. Attribution, förkortas BY)

Erkännande (eng. Attribution, förkortas BY)
Du måste ange upphovsperson, verkets titel och den licens som gäller för det. Detta villkor finns med i alla licenser.


Symbol: inga bearbetningar (eng. No Derivatives, förkortas ND)

Inga bearbetningar (eng. No Derivatives, förkortas ND)
Verket får inte bearbetas på något sätt. Det får bara kopieras och spridas.


Symbol: icke-kommersiell (eng. Non-Commercial, förkortas NC)

Icke-kommersiell (eng. Non-Commercial, förkortas NC)
Verket får bara användas för icke-kommersiella syften. Det får därför inte säljas eller användas i kommersiella sammanhang.


Symbol: dela lika (eng. Share Alike, förkortas SA)

Dela lika (eng. Share Alike, förkortas SA)
Om man bearbetar verket får allt nytt material, som skapas genom bearbetning, bara spridas under samma villkor som det ursprungliga verket.

Läs om de fyra licensvillkoren (creativecommons.se)

De sex licenserna

De fyra villkoren kan kombineras till sex olika licenser. Licensen kan innehålla ett villkor eller en kombination av flera villkor. Licenserna kan ses på en skala i hur pass stor eller liten frihet de ger att använda verket och möjligheterna att modifiera det. Desto fler villkor licensen innehåller, desto fler begränsningar har du och eleverna i hur ni får återanvända verket. Även de enskilda villkoren innebär olika stor begränsning för användandet. Oavsett vilken Creative Commons-licens som verket är knutet till ska du alltid ange källan, det vill säga upphovspersonens namn eller alias och verkets titel om sådan finns.

Här hittar du exempel på hur du erkänner (attribuerar) upphovspersonen på ett bra sätt

Så kan du använda licenserna i skolarbete

För att det ska bli lättare att förstå hur de olika licenserna fungerar och hur du kan använda olika typer av material, finns här en genomgång av de sex licenserna med konkreta exempel. Samtliga licenser innebär att upphovspersonen måste erkännas.

cc by = erkännande

Symbol: erkännande (eng. Attribution, förkortas BY)

Den här licensen låter dig sprida, ändra och bygga vidare på verket, även för kommersiellt syfte, men förutsatt att du erkänner upphovspersonen. Licensen sätter inga begränsningar i hur du själv väljer att licensera ditt nyskapade verk. Det behöver inte ens ha Creative Commons.

cc by = erkännande

Exempel: Du har tänkt starta en blogg för att utbyta roliga lektionstips med kollegor på skolan och ute i landet, men du saknar trevliga bilder att illustrera bloggen med. Om du använder bilder som har den här licensen, får du ändra och anpassa bilden så att den passar dina behov, till exempel beskära eller lägga på filter eller text. Du får också sprida den hur mycket du vill. Det enda som krävs är att du uppger upphovspersonens namn. Har verket den här licensen får det även användas i kommersiella sammanhang.

cc by-sa = erkännande, dela lika

Symbol: erkännande (eng. Attribution, förkortas BY)
Symbol: dela lika (eng. Share Alike, förkortas SA)

Den här licensen är ganska lik den förra, men den innebär att du måste sätta samma licens på din bearbetning som det var på det ursprungliga verket. Texterna i Wikipedia är märkta med den här licensen. Upphovspersonen måste erkännas.
 

cc by-sa = erkännande, dela lika

Exempel: En grupp elever ska skapa en berättelse om Malmköping och väljer att spela in en film där en av eleverna läser upp ett längre utdrag ur Wikipedias artikel om köpingen. Villkoret för att använda Wikipedias material är att erkänna skribenterna och att dela det nya verket, i det här fallet elevernas film, med samma licens. Detta kan eleverna göra på följande sätt:

Ur [artikelamnet] i Wikipedia, version från [datum] [permalänk] CC by-sa.
Obs! I Wikipedia hittar du en artikels permalänk i vänstermenyn under rubriken Verktyg.

cc by-nd = erkännande, inga bearbetningar

Symbol: erkännande (eng. Attribution, förkortas BY)
Symbol: inga bearbetningar (eng. No Derivatives, förkortas ND)

Den här licensen innebär att du får sprida verket vidare, både i kommersiella och icke-kommersiella sammanhang. Förutsättningen är dock att du inte ändrar verket, utan det får endast spridas oförändrat och i sin helhet. Upphovspersonen måste erkännas.

cc by-nd = erkännande, inga bearbetningar

Exempel: Inför det stundande skolvalet får några elever i uppdrag att göra en reklamfilm om sin egen skola. Filmen ska publiceras på skolans webbplats och spridas i sociala medier. Eleverna hittar ett musikstycke märkt med den här licensen och de vill använda den som bakgrundsmusik till filmen. Egentligen vill de ändra lite i musikstycket, men det tillåter inte den här licensen. Eftersom eleverna har bråttom och inte hinner leta upp något annat musikstycke som passar bättre lägger de in musikstycket precis som det är.

cc by-nc = erkännande, icke-kommersiellt

Symbol: erkännande (eng. Attribution, förkortas BY)
Symbol: icke-kommersiell (eng. Non-Commercial, förkortas NC)

Den här licensen innebär att du får sprida verket vidare, men inte i kommersiella syften och sammanhang. Det är tillåtet att bearbeta verket. Upphovspersonen måste erkännas.

cc by-nc = erkännande, icke-kommersiellt

Exempel: Läraren har gjort ett kort bildspel inför sin genomgång av solsystemet för eleverna i sjuan. För att pigga upp presentationen vill läraren lägga till lite bakgrundsmusik, men behöver klippa i musikstycket för att anpassa det till bildspelet (som är mycket kortare än musiken). Bildspelet ska filmas och läggas ut på den reklamfria klassbloggen så att eleverna kan titta på det hemma. Det går bra att använda den här licensen eftersom 1) undervisning inte räknas som kommersiell användning 2) licensen tillåter bearbetning 3) bloggen är reklamfri*

*Det finns gråzoner exempelvis där en blogg har annonser vilket inte är förenligt med NC-villkoret. I sådana fall är det bättre att inte chansa och välja bort verk som har NC-villkor.

cc by-nc-sa = erkännande, icke-kommersiellt, dela lika

Symbol: erkännande (eng. Attribution, förkortas BY)
Symbol: icke-kommersiell (eng. Non-Commercial, förkortas NC)
Symbol: dela lika (eng. Share Alike, förkortas SA)

Ett verk som har den här licensen får du bearbeta och sprida vidare, men inte i kommersiella sammanhang. Upphovspersonen måste erkännas och de verk som bygger på detta verk måste licensieras under samma villkor.

cc by-nc-sa = erkännande, icke-kommersiellt, dela lika

Exempel: Läraren har hittat en tydlig bild över fotosyntesen och bestämmer sig för att lägga till några viktiga begrepp genom att i ett bildredigeringsprogram skriva en text på bilden för att lättare kunna använda den i undervisningen. Den nya bilden med text måste då ha samma licens som den hade innan, oavsett vilken licens läraren själv föredrar för sitt övriga material. Bilden får inte spridas i kommersiella sammanhang.

cc by-nc-nd = erkännande, icke-kommersiellt, inga bearbetningar

Symbol: erkännande (eng. Attribution, förkortas BY)
Symbol: icke-kommersiell (eng. Non-Commercial, förkortas NC)
Symbol: inga bearbetningar (eng. No Derivatives, förkortas ND)

Ett verk som har den här licensen får du sprida vidare, men inte i kommersiella sammanhang. Verket får inte heller bearbetas. Upphovspersonen måste erkännas.

cc by-nc-nd = erkännande, icke-kommersiellt, inga bearbetningar

Exempel: Eleverna ska illustrera en text om vattnets kretslopp och hittar en bild som har dessa villkor. Licensen tillåter inte att eleverna beskär i bilden eller lägger till förklarande pilar och begrepp. De använder därför bilden som den är till sin text. Sedan publicerar de text och bild på klassens öppna reklamfria wiki.

Text: Anette Holmqvist och Sara Mörtsell

Artikeln licenserad under CC (by sa)

Senast granskad: 2017-03-29