Upphovsrättsguider

Guiderna reder ut vad som gäller när lärare och förskollärare använder andras bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik och texter i skolan och på nätet. Du kan också läsa vad lagen säger om att anpassa material i undervisningen för elever med funktionsnedsättning och uppföranderätt för teater. Guiderna gäller alla skolformer.

Senast granskad: 2017-03-29