Upphovsrättsguide om bilder

Guiden reder ut vad som gäller när ni vill använda andras bilder i undervisning och i skolarbete. Guiden gäller alla skolformer.

blomma När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva vad ni ska göra med era verk. Gäller det andra personers skyddade verk behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom avtal:

Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas mellan SKL och Bonus Copyright Access. För de fristående skolor som har avtal med Bonus Copyright Access gäller samma kopieringsregler som för de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Avtalet avser texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. Skolkoperingsavtalet tillåter skolan att göra ganska mycket med upphovsrättsskyddade bilder. Gränsen går vid internet. Det är inte tillåtet att lägga ut upphovsrättsskyddade bilder på skolans webbplats, blogg, facebooksida eller instagramkonto. Avtalet omfattar inte heller rörlig bild och inspelade verk.

Detta får lärare och elever göra med stöd av Skolkopieringsavtalet

 • ladda ner bilder
 • skanna bilder
 • fotokopiera bilder 
 • skriva ut bilder
 • fotokopiera
 • spara bilder digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
 • dela kopior av bilder på skolans slutna nätverk, via e-post etc.
 • lägga kopierade bilder i presentationer, t.ex. PowerPoint och visa denna i klassrummet
 • spara och dela digitala presentationer på skolans slutna nätverk, via e-post (endast inom undervisningsgruppen) etc.
 • projicera och visa på skärm dela ut papperskopior (åhörarkopior)

Rätten att kopiera och dela material (t ex bilder) enligt avtalet gäller per kalenderhalvår.

Ange alltid källan

Observera att du ska ange upphovspersonens namn, det vill säga fotografens eller den person som skapat bilden.

Dessa bilder kan användas utan tillstånd, även på nätet

 • Egna bilder. Om du och dina elever har skapat egna bilder eller tagit egna foton är ni upphovspersoner och bestämmer själva vad ni vill göra med era bildverk.
 • Creative Commons-licensierade bilder. Här har upphovspersonen satt en licens på bilden som förklarar hur den får användas och spridas. Det finns fler licenssystem av det här slaget, men Creative Commons är kanske den mest kända.

Creative Commons i skolan

 • Gamla bilder där skyddstiden har gått ut, det vill säga då det har gått 70 år sedan upphovspersonen dog. Som exempel kan nämnas gamla vykort eller bilder i böcker och tidningar. Gäller det fotografiska bilder måste det ha gått 50 år sedan fotot togs. För foton tagna före 1996 gäller skyddstider på 25 respektive 50 år. På foton tagna efter 1996 gäller 50 och 70 år.
 • Bilder du sökt fram via någon söktjänst och där användningsrättigheter för nätet står tydligt markerade. I exempelvis Google kan du göra en bildsökning och därefter klicka på Verktyg/Användningsrättigheter.

Hitta fria bilder med hjälp av Googles sökfilter (Karolinska institutet)

 • Bilder från arkiv med fria bilder och där det står tydligt att bilderna får spridas fritt, även på nätet.

Övrigt om bilder på nätet

Bokomslag

Många förlag har bildarkiv på nätet där det går att ladda ner bokomslag för användning i redaktionell text som rör boken, som t.ex. boktips på webben. Det är dock inte tillåtet att gå in och ändra bilderna på något sätt. Enklast är att gå in och titta på bokförlagens webbplatser och se vad respektive förlag har för regler. Informationen finns ofta under rubriken Press/Pressrum. För att vara riktigt säker, mejla bokförlaget och fråga!

Byggnader

Byggnader får avbildas fritt, enligt upphovsrättslagen 24 §. I flera europeiska länder, t.ex. Sverige, råder så kallad panoramafrihet. Det innebär att det är tillåtet att avbilda en byggnad och publicera bilden utan att först fråga arkitekten eller konstnären om lov. Frågan har varit uppe i Europaparlamentet sommaren 2015:

Fortsatt panoramafrihet - men inte i hela i EU

Fotografi av annans fotografi

Om du fotograferar någon annans upphovsrättskyddade material, bör du fråga upphovspersonen om lov innan du publicerar din bild på internet. Om du däremot tar ett fotografi där någon annans bild ingår som en obetydlig detalj i bakgrunden behöver du inte be om lov.

Konstverk

Enligt Upphovsrättslagen (23 §) är det inte tillåtet att lägga ut bilder av upphovsrättsskyddade konstverk på internet. Vill du göra det, måste du först fråga konstnären om lov. Hänger det en vacker tavla av en konstnär i skolans aula? Om du vill skriva en recension av målningen kan du fotografera den och lägga in bilden i din recension. Men om du vill lägga ut din recension på nätet, kan du inte ha med någon bild av konstverket. Bilden får inte heller läggas in i en reklambroschyr för skolan.

Enligt en dom från Högsta domstolen är det inte tillåtet att sprida bilder på offentlig konst på nätet utan att först fråga upphovspersonen om lov:

Högsta domstolen: Att sprida bilder på offentlig konst på nätet (idg.se)

Såhär skriver Bonus Copyright Access på sin webbplats om konstverk utomhus:

"Man får fritt avbilda konstverk om konstverket är stadigvarande placerat på eller vid allmän plats utomhus. Finns däremot statyer och andra konstverk på privata tomter (även om man kan se konstverken utifrån) får dessa inte avbildas utan tillstånd – om det inte är för privat bruk. Byggnader får man alltid avbilda fritt."

Källa: Konstcitat (Bonus Copyright Access)

Människor i reklam

I reklamsammanhang krävs alltid samtycke för att få publicera namn och bild på person. Se Lag (1978:800) om namn och bild i reklam:

Lag (1978:800) om namn och bild i reklam

Människor i löpande text

Det är tillåtet att publicera namn och bild på människor i en löpande text på internet, så länge publiceringen inte är kränkande. Detta regleras inte i upphovsrättslagen utan i personuppgiftslagen. Datainspektionen har en förklarande text om detta:

Publicering på Internet (Datainspektionen)

Uppslagsverk (Wikipedia och NE)

Wikipedia och Nationalencyklopedin är troligtvis de två mest använda uppslagsverk inom svensk skola. Så här skriver de om upphovsrätt för deras bilder:

Wikipedia:Att återanvända material från Wikipedia

Upphovsrätt och NE.se

Upphovsrättsskyddade figurer

Om dina elever vill rita av en upphovsrättskyddad figur, som till exempel Bamse, får de då göra en film av sina teckningar/målningar? Här svarar Bildleverantörernas Förening:

"Avser Bamsefigurerna exakta kopior av ursprungsbjörnen Bamse är det inte tillåtet och i vart fall inte att lägga ut på nätet. Att använda originalteckningar av Bamse i skolarbete är tillåtet om skolan har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access, men just att göra rörliga bilder ingår inte i det avtalet."

Måla egna Bamsefigurer och ha med i film

2017-03-28 | Text och bild: Anette Holmqvist. Källor framgår av länkar i anslutning till text samt i högerspalt.

Senast granskad: 2017-03-29