Upphovsrättsguide om musik

Guiden reder ut vad som gäller när ni vill använda andras musik i undervisning och i skolarbete. Guiden gäller alla skolformer.

DSC07522 from Warren B CC (by,sa)* DSC07522 from Warren B CC (by,sa)*

När du och dina elever skriver sångtexter och komponerar musik bestämmer ni själva vad ni ska göra med era egna verk. Nedanstående gäller när ni vill använda skyddad musik skapad av andra. Observera att not- och textkopiering, musikdramatik (t ex uppsättningar av musikaler) och kopiering av tv-program inte ingår i nedanstående.

Detta får göras utan tillstånd

I upphovsrättslagen finns ett undantag för musik som används i undervisningssyfte. Den får spelas utan tillstånd. Det innebär att ni får

 • lyssna på musik i klassrummet
 • framföra musik i undervisningen
 • göra inspelningar av lärares och elevers egna liveframträdanden (men inte kopiera dem och sprida vidare). Förutsättningen är att det är läraren eller eleven själv som gör inspelningen.

Detta kräver licens via kommunavtalet

Kommunerna tecknar ett avtal som inkluderar viss musikanvändning i skolan. Fristående skolor tecknar en egen licens, som gäller för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Avtalet innebär att ni får

 • spela musik eller tv i korridorer, uppehållsrum, kafeteria, matsal, kollegierum, omklädningsrum, gemensamhetsutrymmen, vilrum och liknande.
 • spela musik på skoldiskotek, skolavslutningar, konserter (med inslag av spelad musik), elevföreställningar eller liknande (med eller utan entré) för allmänhet och föräldrar.

Dessutom kan kommunala musik- och kulturskolor samt kommunala musikklasser anordna konserter med högst 300 besökare.

Använda musik i skolor och utbildning (Stim)

Detta kräver separat licens (s k MIM-licens)

Kommunen eller den enskilda skolan kan teckna en så kallad MIM-licens (Musik i media) för inspelning och mångfaldigande av musik i lärarnas och elevernas egna ljud- och bildproduktioner . Licensen omfattar tillstånd från olika upphovsrättsorganisationer och tecknas hos Stim. Licensen innebär att ni får

 • lägga in musik i bild- och filmproduktioner. 
 • lägga in musik i powerpoint-presentation
 • spela in skolkonserter etc och kopiera till elever, lärare och vårdnadshavare (högst 35 exemplar, fler exemplar kräver särskilt tillstånd). Om ni vill sälja inspelningen behöver ni skaffa licens från NCB (Nordisk Copyright Bureau). För att spela in radio- och tv-program krävs skolbandningsavtal som tecknas hos Copyswede.
 • använda musik i skolans interna radio- och tv-sändningar
 • använda musik i webbradio och webbtv på skolans webbplats
 • lagra egna produktioner med musik på skolans datorer eller server
 • sprida lärares och elevers egna ljud- och bildproduktioner genom nedladdning eller streaming via skolans webbplats
 • lägga ut musik (t ex bädda in en musikvideo) på skolans webbplats
 • lägga ut en YouTube-film (om förlagan är laglig) på skolans webbplats
 • lägga ut en musikvideo som eleverna gjort (och där andras skyddade musik ingår) på YouTube

MiM-licens (Stim)

Övrigt

 • Spotify är skapad för privat bruk och får inte användas för bakgrundsmusik i exempelvis skolkorridorer. Skolor som vill använda tjänsten måste teckna ett Spotify Business-konto.
 • Det är tillåtet att i musikundervisningen använda musikexempel från YouTube så länge förlagan är laglig.
 • För frågor om hur och vilket notmaterial som får kopieras se information hos Bonus Copyright Access (länk nedan)

Frågor och svar från Stim

Kopiera notmaterial (Bonus Copyright Access)

9 oktober 2017 | Text: Anette Holmqvist. Källor framgår av länkar i anslutning till text samt i högerspalt.

* Foto: DSC07522 from Warren B  Warren B. CC (by,sa) (by,sa)

Senast granskad: 2017-03-29