Upphovsrättsguide om texter

Guiden reder ut vad som gäller när ni vill använda texter i undervisning och i skolarbete. Guiden gäller alla skolformer.

Bild från kopieringsrum.

När du och dina elever skriver egna texter bestämmer ni själva vad ni ska göra med era verk. Gäller det andra personers skyddade verk behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom avtal:

Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas mellan SKL och Bonus Copyright Access. För de fristående skolor som har avtal med Bonus Copyright Access gäller samma kopieringsregler som för de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Avtalet avser texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. De allra flesta lärare känner också till kopieringsreglerna. Här är några av de viktigaste punkterna:

Detta får lärare och elever göra med stöd av Skolkopieringsavtalet:

När originalet är en pappersutgåva får ni

 • fotokopiera eller skanna högst 15 procent, dock inte mer än 15 sidor, exempelvis ur bok, tidning, häfte mm. Om ett kapitel i en bok är lite längre än 15 sidor (max tre sidor utöver 15 procent eller 15 sidor), går det dock bra att kopiera hela kapitlet.
 •  kopiera så många exemplar att eleverna får var sitt och läraren själv några
 •  läraren får dessutom kopiera ett helt verk i form av papperskopia i ett exemplar till sig själv. Däremot får boken inte kopieras och sparas i digital form.

När originalet är digitalt får ni

 • göra utskrifter motsvarande 15 sidor i A4-format. Ni får göra så många kopior att eleverna får var sitt och läraren någera
 • ladda ned från internet
 • kopiera för att lägga in i presentationer för undervisning, t ex PowerPoint (åhörarkopior/presentationsbilder får skrivas ut och delas mellan elever och lärare)
 • spara digitalt på till exempel på skolans slutna interna nätverk, på USB-minne etc
 • mejla den inom undervisningsgruppen
 • lägga ut på skolans interna nätverk, men bara åtkomligt för den aktuella undervisningsgruppen under det aktuella kalenderhalvåret
 • vid musikframföranden som huvudsakligen riktar sig till skolans lärare och elever och elevernas anhöriga är det tillåtet att göra enstaka kopior av noter enligt 15/15-regeln och till de lärare och elever som ska medverka vid framförandet.

Rätten att kopiera och dela material (från en och samma förlaga) enligt avtalet gäller ett kalenderhalvår.

Ange alltid källan

Observera att du ska ange upphovspersonens namn och varifrån texten hämtats.

Detta får lärare och elever inte göra med stöd av Skolkopieringsavtalet:

 • kopiera för att ersätta läromedel. Kopiering får bara ske för att komplettera läromedel.
 • kopiera ur arbetsböcker, övningsböcker och liknande engångsmaterial (enstaka fråga eller övning inför prov/skrivning går bra att kopiera)
 • kopiera rörlig bild och inspelade verk (för detta krävs separata avtal - Se upphovsrättsguide för film respektive musik)
 • publicera kopior av andras skyddade texter och bilder på skolans webbplats, blogg, Facebook-sida eller liknande
 • kopiera material där rättighetshavaren har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande
 • kopiera och dela e-läromedel. När det gäller e-läromedel regleras detta i separat avtal mellan skolan och e-läromedlets utgivare
 • kopiera datorprogram
 • kopiera körmaterial och lösa stämmor som ingår i ensemble/orkestermaterial och som finns att hyra eller köpa
 • kopiera noter med eller utan sångtext för att använda vid offentlig konsert
 • dela ut kopierade sångtexter av skyddade verk till åhörarna

Fria texter

Det finns texter som är fria att använda, till exempel texterna i Wikipedia eller texter som har en så kallad Creative Commons-licens. Ett annat alternativ är gamla texter där skyddstiden har gått ut, sådana finns samlade i olika textarkiv på nätet. Här är exempel på texter som är fria att använda även för publicering på internet:

 • Texter med Creative Commons-licens. Där har upphovspersonen, via en licens, talat om hur texten får användas och spridas. Licensen berättar också om texten får bearbetas och/eller användas kommersiellt.

Creative Commons i skolan

 • Wikipedias texter har en fri licens, som gör att vem som helst får använda dem utan att fråga om lov först. Gör så här: använd funktionen "citera denna artikel" i menyn till vänster för att få flera förslag på vad du anger i källförteckningen. Använd "permanent länk" för att länka till en särskild version av artikeln.

Wikipedia: Upphovsrätt

 • Allmänna handlingar som till exempel lagar och förordningar går också bra att använda. De eventuella dikter, bilder och kartor som ingår i handlingen är dock skyddade av upphovsrätt och kan inte användas fritt.
 • Gamla texter där skyddstiden (70 år efter upphovspersonens död) gått ut. Observera om ni vill använda en översatt text skall både ursprungsförfattare och översättare tillfrågas. Detta gäller om inte skyddstiden gått ut för både originalverk och översättning.

Källa: Digital kopiering i skolan

Övrigt

Materialdatabas i skolan

På skolans slutna nätverk är det tillåtet att spara det som lärare och elever kopierat enligt 15/15-regeln, vilket innebär högst 15 procent, dock inte mer än 15 sidor. Sparat material kan alltså användas mellan lärare och elever i den undervisningsgrupp som kopieringen och lagringen gjorts för. Materialet får användas för skolarbetet, t.ex. läggas i digitala presentationer, kopieras in i elevarbeten, skrivas ut.

När materialet läggs upp på det slutna nätverket är det viktigt att det tydligt framgår av filen från vilken källa materialet är hämtat och vem som är upphovsman. Vill läraren senare använda samma material till andra elever måste läraren kolla upp ursprungskällan för att veta att den nya användningen fortfarande ligger inom vad som är tillåtet enligt Skolkopieringsavtalet.

Skolboksantologier

18 § i upphovsrättslagen säger följande: "Den som framställer ett samlingsverk, sammanställt ur verk från ett större antal upphovspersoner, för användning vid undervisning, får återge mindre delar av litterära och musikaliska verk och sådana verk av litet omfång, om det har gått fem år efter det år då verken gavs ut."

Skolboksantologier (Bonus Copyright Access)

Checklistan för Skolboksantologier (Bonus Copyright Access)

28 mars 2017 Text och bild: Anette Holmqvist. Källa: Bonus Copyright Access

Senast granskad: 2017-03-28