Upphovsrättsorganisationer

På den här webbsidan hittar du en lista över upphovsrätts- och intresseorganisationer. Till dessa organisationer kan du vända dig om du har frågor kring upphovsrätt. Besök gärna respektive webbplats först och se om du hittar svaret på din fråga där.

Texter - skön- och facklitteratur, press/media, läromedel

Bonus Copyright Access — svarar på frågor om kopiering / kopieringsavtal.
Epost: info@bonuscopyright.se

Bonus Copyright Access

Alis — svarar på frågor som rör användning av texter, oavsett medium.
Epost: alis@alis.org

Alis

Sveriges Författarförbund — svarar på frågor som rör litterära texter.
Epost: sff@sff.info

Sveriges Författarförbund

Svenska Journalistförbundet
Epost: kansliet@sjf.se

Svenska Journalistförbundet

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund — svarar på frågor om läromedel.
Epost: adm@slff.se

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Svenska Läromedel

Svenska Läromedel
SvF — Svenska förläggareföreningen

Svenska Förläggareföreningen

Bild och foto

BUS — svarar på frågor som rör bilder.
Epost: bus@bus.se

BUS

BLF – Bildleverantörernas förening — svarar på frågor som rör bilder
Epost: info@blf.se

Bildleverantörernas Förening - BLF

Musik

Stim — svarar på frågor som rör musik, live och inspelad.
Epost: info@stim.se

Stim

SAMI — svarar på frågor som rör musik och musikrättigheter för utövande artister och musiker.

SAMI

Multimedia, radio- och TV-program, film, datorspel mm

COPYSWEDE - svarar på frågor om rättsligt sammansatta mediaprodukter till exempel radio- och TV-program, film, multimedia mm. Besök först COPYSWEDES frågor- och svarsida om upphovsrätt.
Epost: copyswede@copyswede.se

Copyswede

Film, scen och teater

Dramatikerförbundet - svarar på frågor som rör dramatiker och översättare inblandade i produktioner för scen, TV, radio, film, cd-rom.
Epost: sdf@dramatiker.se

Sveriges Dramatikerförbund

Arkitektur, brukskonst och design

Sveriges Arkitekter
Sveriges arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter med flera.
Epost: kansli@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter

Svensk Form
Svensk Forms Opinionsnämnd anlitas för utlåtanden beträffande upphovsrättsligt skydd för brukskonst.
Epost: info@svenskform.se

Svensk Form

Senast granskad: 2017-03-22