Skolbibliotek

Skolbiblioteket är inte bara böcker. Det är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier kan bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig.

Skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på hur sidorna för skolbibliotekarier kommer att se ut på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Senaste nytt

Rapport: Utvärdering av statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek

Inspel om skolbibliotek till nationell biblioteksstrategi.

Ny rapport: Skolbiblioteken är viktiga för elevers kunskaper och resultat

Aktuell kompetensutveckling

Modulen Stimulera läsintresse behandlar läsintresse från ett flertal perspektiv och hur det kan stimuleras hos eleverna. I modulens delar finns texter och filmer som synliggör hur samverkan mellan skolans olika yrkeskategorier kan främja elevernas läsintresse och bidra till att utveckla en positiv läskultur på skolan. 

Modul: Stimulera läsintresse

Modulen Samtal om text  visar på det strukturerade samtalet som ett framgångsrikt verktyg för att öka elevernas läsförståelse i alla ämnen. I modulens delar finns artiklar och filmer som beskriver olika modeller för samtal och samtalets betydelse för lärandet.

Modul: Samtal om text

I modulen Kritisk användning av nätet får ni fördjupa er i hur ni kan handleda elever i informationssökning och källkritik. Ni får också arbeta med att anlägga kritiska perspektiv på algoritmer, sökning och sociala nätverkstjänster.

Modul: Kritisk användning av nätet

Modulen Säker användning av nätet tar avstamp i vad vi vet om ungas nätvanor. Ni får fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor om säkerhet och integritet tillsammans med era elever.

Modul: Säker användning av nätet

Kontakt

Anette Holmqvist
fornamn.efternamn@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-20