Skolbibliotek

Skolbiblioteket är inte bara böcker. Det är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier kan bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig.

Senast granskad: 2017-03-16