Läroplan och samarbete i fokus för Årets skolbibliotek 2013

På Celsiusskolan i Uppsala är lärarna i biblioteket lika ofta som bibliotekarierna besöker klassrummen. – Vårt samarbete blir bara bättre och bättre, säger skolbibliotekarierna Åsa Mattsson och Mikael Vikman. 2013 blev Celsiusskolan Årets skolbibliotek 2013.

asamikael Celsiusskolans bibliotekarier: Åsa Mattsson och Mikael Vikman. Foto: Håkan Germundsson Ämneslagsmöten, programlagsmöten, personalmöten och i it-grupp – det går nog inte att hitta ett pedagogiskt sammanhang där Celsiusskolans två bibliotekarier inte med.

– Vi tror på att vara "en i gänget" på skolan, säger Åsa Mattsson. Vi fikar med lärarna, berättar om vad vi kan erbjuda på personalmöten och ämneslagsmöten: "Åh, du ska jobba med Medeltiden? Vill du att vi ska komma på besök och presentera några passande källor?" Det gäller att visa att man finns om man vill skapa samarbeten.

När Skolverket är på besök är den fullspäckade arbetsdagen på Idrottsgymnasiet nästan över. Eleverna droppar ut ur biblioteket, en efter en. Så här dagarna innan jullovet vill de ha lästips – många ber om spännande ungdomsböcker, gärna med kärlek i, inte för tjocka men heller inte för lätta, ja, det är ofta mycket detaljerade önskemål, berättar Åsa Mattsson skrattande när hon och Mikael Vikman äntligen har tid att slå sig ned i sitt arbetsrum innanför lånedisken.

Som skolbibliotekarier är de dock långt ifrån bara boktipsare. Med ledord som "Vetenskaplighet och intresse" har de i engagerat samarbete med lärarna byggt upp en välorganiserad biblioteksverksamhet, med en handlingsplan väl förankrad i gymnasieskolans läroplan (Gy 2011) och en verksamhetsberättelse som noggrant utvärderas varje år.

– Vi träffar numera alla årskurs 1-klasser för en introduktion där vi visar "21 sätt som du kan använda biblioteket på" och har en informationssökningsgenomgång när de ska göra sitt första stora arbete, säger Mikael Vikman. I årskurs tre är vi involverade när de gör sina gymnasiearbeten.

lanedisken Åsa och Mikael vid lånedisken. Foto: Håkan Germundsson

För fyra år sedan blev Celsiusskolan med sina 900 elever en 1-1-skola, vilket betyder att varje elev fick var sin dator. Det tillsammans med Gy 2011 har skapat mer jobb för bibliotekarierna men även fler sammarbeten, menar Åsa Mattsson och Mikael Vikman.

– I årskurs 2 samarbetar vi med alla engelsklärare i ett projekt vi kallar Dystopiprojektet, säger Åsa Mattsson. Vi har successivt vävt in alltmer informationskompetens och idag har vi en tydlig struktur för det.

I dystopiprojekt får eleverna bekanta sig med begreppet dystopi. De läser var sin bok på temat, diskuterar i läsecirklar, söker efter relevanta källor för att hitta svar på en personlig frågeställning de formulerat och presenterar sina källor för varandra. De får sedan skriva ett enskilt pm utifrån källmaterial och egna utvärderingar. Alla lektioner hålls i biblioteket med bibliotekarier och lärare.

Men Celsiusbibliotek med sina stora ytor och mindre studierum är inte bara en naturlig mötesplats för eleverna utan även ett nav för skolans lärare.

– Vi har lärare och speciallärare schemalagda här i biblioteket några timmar varje dag så om eleverna ber om specifik hjälp kan vi slussa dem vidare, säger Mikael Vikman. Det gör att vi fått en närmare relation till lärarna som kan leda till framtida projekt. Det är jättebra.

Framför dem på bordet ligger tummade utskrifter, rapporter och böcker i höga travar. Det är allt från Carol Kuhlthaus bok Guided Inquiry Design till John Hatties Synligt lärande för lärare och även om den sistnämnde inte nämner ett ord om skolbibliotek är det uppenbart hur skolbibliotekariens kunnande kan främja lärandet, menar de båda.

– För att visa hur vi kan bidra är det viktigt att översätta informationskompetensen till läroplansspråket, säger Åsa Mattsson. Därför läser vi både biblioteksforskning men även mycket skolforskning. Skulle vi säga att vi vill jobba med ”Guided Inquiry” känns det kanske inte så relevant för lärarna. Men säger vi formativ bedömning möts vi.

Hon visar upp foldern: "Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats"

Checklista - hur du enkelt skriver din uppsats (511 kB)

– Det är en lathund för uppsatsskrivande som vi gjort utifrån ”Scientific Literature Review”. Den används i alla ämnen när eleverna gör vetenskapliga uppsatser så de får en enhetlig struktur och gemensam begreppsapparat. En av eleverna berättade att han hjälpt sina kompisar på universitetet utifrån den. Det är ett otroligt fint betyg tycker vi.

Det viktigaste är att visa att samarbetet underlättar för lärarna. Därför erbjuder sig bibliotekarierna ibland att titta på informationssöknings- och källkritiksdelen i elevernas uppsatser. Och är medbedömare till bokrapporter.

– Nu senast läste vi alla arbeten till Dystopiprojektet, säger Mikael Vikman. Då granskade vi elevernas frågeställningar och bedömde om de hade svarat på dem eller inte i sina pm. Sen diskuterade vi det med lärarna. Det var uppskattat, men mycket jobb såklart.

Framtiden då? De tittar på varandra. Oj, det finns mycket spännande att utveckla! Men nästa steg blir att jobba fram en handlingsplan för läsutveckling med stöd i den utvecklingsgrupp som nyligen startats på skolan.

– Få igång och stötta elevernas läslust och läsförmåga är en aktuell fråga. Det kommer bli vår stora utmaning framöver.

2014-02-18 | Filippa Mannerheim

Faktaruta om Årets skolbibliotek

Varje år delar Nationella skolbiblioteksgruppen ut utmärkelsen Årets skolbibliotek. 2013 var det Celsiusskolan i Uppsala som fick ta emot priset som förutöver äran består i en plakett av illustratören Sven Nordkvist och ett författarbesök.

Nationella skolbiblioteksgruppen - Årets skolbibliotek

Senast granskad: 2017-06-27