E-böcker i skolbiblioteket

Användningen av e-böcker befinner sig ännu i sin linda. Det är bara 15 procent av befolkningen som någon gång läst en e-bok. Bland skolbiblioteken finns det heller inte så många som kommit igång. Enligt skolbibliotekarierna beror det på brister i utbudet, teknikkrångel och svårigheter att få med lärare i arbetet. Men det finns också positiva röster. På några platser i landet har lärare och skolbibliotekarier provat att använda e-böcker i det läsfrämjande arbetet, en del har gjort det på eget initiativ, andra som deltagare i projekt.

 • 2015-12-07

  E-böcker för gemensam läsning

  E-böcker kan vara ett utmärkt komplement till de tryckta böckerna i skolbiblioteket. Alla elever i klassen kan låna samma e-bok samtidigt och det blir lättare att arbeta med lässtrategier, klassläsning och textsamtal. Det visar erfarenheterna från Sandsbro skola i Växjö kommun.

 • 2015-12-07

  Med e-böcker försvann lånekön

  E-böcker är ett utmärkt komplement till det fysiska biblioteket, visar erfarenheterna från Skeda/Slaka skola i Linköping. Den obegränsade tillgången till exemplar är den främsta fördelen.

 • 2015-12-07

  Stockholmselever får prova e-böcker

  Sedan november 2014 får ett antal klasser i Stockholm prova att läsa e-böcker i skolan. I projektet, som drivs av Medioteket vid stadens utbildningsförvaltning, deltar 17 grundskolor och gymnasier.

 • 2015-12-07

  Tips till skolbibliotek om e-böcker

  Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med e-böcker. Tipsen kommer från de intervjuade bibliotekarierna.