Skrivtavla i centrum på Årets skolbibliotek 2012

De rev ut den stora lånedisken i biblioteket och satsade på en interaktiv skrivtavla istället. Resultatet blev en förändrad arbetsprocess och elever som blev mer aktivt delaktiga i informationssökningsprocessen. Skolverket har besökt Nacka gymnasiebibliotek som blev Årets skolbibliotek 2012.

Innan ombyggnaden stod eleverna i kö och på knä vid lånedisken för att skriva ut sina arbeten.

Bara märkena i golvet finns kvar efter den stora lånedisken som tidigare dominerade Nacka gymnasiums skolbibliotek. Där lånedisken förut stod, finns nu en interaktiv skrivtavla som är fri för elever och lärare att använda - ett initiativ som har skapat helt nya möjligheter för skolbibliotekarierna Maria Åsberg och Elisabet Brandberg att utveckla skolbiblioteket som pedagogisk verksamhet. 

- Vissa reagerade med repliken: "Herre gud, vad gör ni?" när vi valde att kasta ut vår gigantiska lånedisk, men det var ett viktigt klargörande från vårt håll. Vi ville visa att ett skolbibliotek är mycket mer än en utlåningscentral, säger skolbibliotekarie Maria Åsberg.

En dator per elev skapade nya behov

Förändringen sammanföll med att skolan för två år sedan påbörjade sin övergång till en-till-en-pedagogik, med en dator per elev.

- Vi kände att vi behövde tänka nytt i det skedet, säger Maria Åsberg. Bland annat ville vi hitta ett sätt att göra eleverna mer aktiva när vi handledde dem i informationssökning. Så vi skaffade en interaktiv skrivtavla på prov i några veckor. Det föll väl ut.

Tidigare var biblioteket ett mer traditionellt bokrum, där eleverna fick service över disk, något som medförde sina begränsningar, enligt Maria Åsberg och Elisabet Brandberg.

- Vi bibliotekarier gjorde sökningarna åt eleverna och sedan vred vi vår dataskärm för att visa dem träffarna, säger Elisabet Brandberg. Men informationssökning är ju en färdighet som eleverna själva ska erövra. Med skrivtavlan har vi fått nya möjligheter att arbeta pedagogiskt, vilket känns fantastiskt bra.

Mer aktiva elever...

När årskurs 3-eleverna Josefine Gullstrand, Märtha Miche de Malleray och Erik Undén dyker upp för att få hjälp att hitta informationskällor om dödsstraff får bibliotekarierna chansen att visa hur de arbetar med skrivtavlan.

- Var skulle ni själva börja söka information? frågar Maria Åsberg eleverna, som svarar att de nog först skulle googla. Och kanske söka på nätuppslagsverket NE.se… I alla fall om de var i skolan.

- Ni kan komma in på Nationalencyklopedin hemifrån också, säger Maria Åsberg och ber eleven Josefine Gullstrand gå in på nätuppslagsverket och söka på ordet "dödsstraff". Den stora skärmen fylls snart av en rad litteraturhänvisningar som Josefine Gullstrand får markera med touch-verktyget genom att göra en stor gul ring runt listan med fingret. Sedan får hon klippa ut markeringen och spara den i ett separat dokument.

- Gör en anteckning om var du fick tag i litteraturtipsen också, uppmanar henne Elisabet Brandberg och Josefine Gullstrand skriver noggrant "Hämtat från NE" med breda, gula bokstäver intill utklippet, fnissar litet när det blir fel och får hjälp att sudda och göra om. Det stora formatet och att skriva direkt på skärmen är ovant men spännande. Därefter får eleverna lära sig hur de kan skapa ett personligt konto på nätuppslagsverket så att det kan nås hemifrån.

Maria Åsberg visar NE för eleverna Josefine Gullstrand, Märtha Miche de Malleray och Erik Undén. Maria Åsberg visar NE för eleverna Josefine Gullstrand, Märtha Miche de Malleray och Erik Undén.

- Ringa in platsen på sidan, klipp ut markeringen och spara det i samma dokument så att ni kommer ihåg var ni ska gå. Skriv "Skapa personligt konto på NE" under markeringen, säger Elisabet Brandberg.

Efter litet diskussioner om bra sökstrategier blir nästa steg skolbibliotekets egen katalog, Amnestys hemsida, och artikeldatabaser som EBSCO. Eleverna får tips på hur de kan begränsa sina sökningar och använda olika sökord.

... och elever kan handleda varandra

På en knapp halvtimme har eleverna hunnit utforska flera olika webbplatser tillsammans, sökt och ringat in relevanta källor, diskuterat avsändare, aktualitet och relevans, antecknat viktig information och samlat allt material i ett dokument som de sedan får med sig på en USB-sticka. Eleverna är nöjda. Genom det digra researchdokumentet med stödkommentarer har de möjlighet att själva arbeta vidare med källtipsen.

- Man försöker komma ihåg allt bibliotekarien säger när man står framför lånedisken, men det gör man ju inte så det här var verkligen superbra, säger Märtha Miche de Malleray och får medhåll av Josefine Gullstrand och Erik Undén. Innan de går får de lova att komma igen med sina klasskamrater och handleda dem i hur de kan jobba via den digitala skrivtavlan för att söka, hitta och spara information.

- En fördel är också att skrivtavlan står på hela dagarna med biblioteket som startsida. På så sätt synliggör vi bibliotekets digitala resurser på ett helt nytt sätt, säger Elisabet Brandberg.

Bloggen ett viktigt pedagogiskt redskap

Förutom skrivtavlan är sociala medier en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Både Facebook och Twitter är användbara kommunikationsvägar, dels för att berätta om den egna verksamheten men även för att få inspiration från andra.

- I början var jag skeptisk, säger Elisabet Brandberg. Jag var orolig att det skulle bli mycket jobb och litet resultat men det kom på skam.

Bloggen har också blivit ett viktigt arbetsredskap i arbetet med eleverna, intygar bibliotekarierna på Nacka gymnasium.

- När vi får förfrågan att komma ut i klasserna försöker vi skriva inlägg som vi kopplar till det aktuella projekt eleverna ska arbeta med. Det blir mer relevant för dem då, men det kräver att vi förbereder oss väl tillsammans med läraren, säger Maria Åsberg.

Hon berättar att de ge ingångar som eleverna inte tänkt på och som kan ge mer djupgående källor än de man hittar via Google. Den stora fördelen med det är att eleverna kan gå tillbaka till inlägget efter lektionen och om någon missat genomgången, finns inlägget ändå kvar.

- Det fungerar som en sorts dokumentation för oss, kan man säga, säger Elisabet Brandberg.

Stort stöd av kollegor och skolledning

Bibliotekarierna bjuder dessutom gärna in lärare och elever att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. I ett av blogginläggen har eleven Ella Karlsson delat med sig av ett stämningsfullt reportage om det nya skolbiblioteket och bibliotekspersonalen under bloggrubriken: "Hjärtat i Nacka gymnasium". Det är fina betyg de får, Maria Åsberg och Elisabet Brandberg.

- Ja, men vi har också haft ett stort stöd i vår IKT-pedagog, vår IT-chef och av skolledningen som verkligen satsat på oss hela vägen. Och inte minst i våra lärare som alltid sett oss som en pedagogisk resurs. De är helt underbara!

En av de lärare som de har samarbetat med i ett lyckat kriminologiprojekt förra året är samhällskunskap- och geografiläraren Jenny Berglund. Hon talar varmt och engagerat om fördelarna med att samarbeta med bibliotekarierna, som kan bidra med oerhört mycket, både som resurser i klassrummet och när elever och lärare besöker biblioteket.

- Det allra bästa är när det finns en långsiktighet bakom samarbetet och en tydlig progressionstanke, säger hon. Det tycker jag att vi har och vi har verkligen kunnat ta tillvara på varandras kompetensområden, vilket känns jättebra.

Samarbetet med skolbibliotekarierna beskriver hon som en sorts fortbildning, för henne själv som lärare också. 

- Elisabet och Maria har sedan de började här, alltid kommit med massor med bra idéer och förslag. De är ovärderliga i arbetet med informationssökning och källkritik här på Nacka gymnasium.

Nästa projekt en webbplats

Avslutningsvis berättar bibliotekarierna om sitt nästa projekt som blir att skapa en webbplats med en tydlig progressionstanke där de skapar och samlar material om informationssökning och källkritik tillsammans med lärare på skolan.

- Det kommer att bli en sorts ”bank” som elever och lärare kan använda sig av i undervisningen, tänker vi oss. Ett annat projekt vi ansökt pengar för är ett samarbete med Södertörns högskolebibliotek. Det kommer att bli jättespännande! Håll utkik på Facebook och biblioteksbloggen!

Efter den här artikeln skrevs, meddelade Nationella skolbiblioteksgruppen att Nacka gymnasiums biblbiotek, tilldelats utmärkelsen Årets skolbibliotek. Priset delades ut på utbildningsmässan Skolforum den 29 oktober 2012.

Maria Åsberg, Ingmar Fransson och Elisabeth Brandberg. Foto: Malin Hellström Samuelson Maria Åsberg, Ingmar Fransson och Elisabeth Brandberg. Foto: Malin Hellström Samuelson

2012-10-29 | Text: Filippa Mannerheim Foto: Marias Åsberg, Filippa Mannerheim

Tips till kollegor

Vill du prova nya arbetssätt i skolans biblioteket? Här några goda råd Nackas gymnasiebibliotekarier

1. Starta en pedagogisk grupp på skolan där ni diskuterar hur ni vill arbeta med sociala medier och informationskompetens. Formulera mål och syfte – på lång och på kort sikt.
2. Testa alltid först! Vi lånade först in den digitala skrivtavlan på prov. Efter några veckor märkte vi att det var ett arbetssätt som vi var bekväma med och ville satsa på.
3. Tänk på att skapa lösningar som är så flexibla som möjligt. Det är så mycket som händer idag att ingen kan säga var vi är om 5 år.
4. Använd sociala medier för marknadsföring och för att skapa nya kontaktytor. Jobba med öppenhet och transparens – det tjänar alla på!
5. Håll nyfikenheten vid liv!

Juryns motivering till priset

Skolbiblioteket på Nacka gymnasium utmärks av en dynamisk, pedagogisk verksamhet. Skolbibliotekarierna bedriver ett målinriktat arbete med att utveckla elevernas informationskompetens och satsar offensivt på att främja elevers läsning.
Detta arbete görs tillsammans med skolans lärare och elever samt med skolledningens aktiva stöd.
Biblioteket visar prov på nytänkande där utvecklingsområden anpassas till ny teknik och pedagogik.
Biblioteket har en självklar plats i skolans digitala satsning och är en uppskattad resurs för Nacka gymnasiums elever

Senast granskad: 2017-06-27