Samarbete med lärare

Hur kan lärare och bibliotekarie samarbeta på bra sätt? Vilka är vinsterna för skolan och eleverna om samarbetet sker? Här är några exempel på hur samarbetet kan se ut.

 • 2016-05-24

  Skolbiblioteket – en självklar NT-resurs

  På natur- och teknikinriktade Älvkullegymnasiet i Karlstad får alla ettor gå en grundkurs i informationssökning och källkritik. Det är ett sätt för bibliotekarie Hellen Andersson att tidigt göra skolbiblioteket till en integrerad del av undervisningen på skolan.

 • 2014-10-15

  Skolbibliotekarie och lärare i samverkan

  Johanna Pettersson och Sofia Malmberg är två skolbibliotekarier som ser ett stort värde i att samarbeta med sina lärarkollegor i undervisningen. På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2014 berättade de om sitt arbete under miniseminarier i Skolverkets regi.

 • 2014-08-25

  Skolbibliotekarie och filmpedagog i samverkan

  På Nytorpsskolan i Hammarkullen samarbetar skolbibliotekarie och filmpedagog för att väcka elevernas läsintresse. Skönlitteratur och film är viktiga verktyg i arbetet.

 • 2014-06-16

  Skolbibliotek för möten, skapande och lärande

  Skolbiblioteket på Alléskolan i Åtvidaberg är inte bara ett rum för att förvara böcker. Framför allt är det en plats som ger utrymme åt eleverna, gör dem delaktiga och ger möjlighet till skapande upplevelser.

 • 2014-06-18

  Läroplan och samarbete i fokus för Årets skolbibliotek 2013

  På Celsiusskolan i Uppsala är lärarna i biblioteket lika ofta som bibliotekarierna besöker klassrummen. – Vårt samarbete blir bara bättre och bättre, säger skolbibliotekarierna Åsa Mattsson och Mikael Vikman. 2013 blev Celsiusskolan Årets skolbibliotek 2013.

 • 2013-12-06

  De utreder giftmord i litteraturen

  I Agatha Christies "Samvetskval" undanröjs offret med morfin. I Maria Langs "Vitklädd med ljus i hår" serverar en mystisk Lucia strykninkryddad glögg. Litteraturen är fylld av giftmord! Eleverna vid Blackebergs gymnasium i Stockholm fick undersöka dem i ett samarbetsprojekt mellan bibliotek, svenska och kemi.

 • 2013-09-20

  De samarbetar och handleder

  På Katedralskolan i Linköping får eleverna prova ett vetenskapligt förhållningssätt. Lärare och skolbibliotekarier samarbetar och hjälper eleverna under hela processen.