Talböcker

Cirka 6 procent av befolkningen har en läsnedsättning. Det kan bero på olika saker, där synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna. Elever med läsnedsättning kan få tillgång till talböcker via sitt skolbibliotek.

 • 2015-03-03

  Talböcker i ett skolbibliotek för alla

  Som ny skolbibliotekarie tyckte hon inte att elever med läsnedsättningar fick den hjälp de behövde. Det blev startpunkten för att göra skolbiblioteket mer tillgängligt för alla, berättar Cecilia Persdotter, fokusbibliotekarie på Malmslättsskolan Tokarp i Linköping.

 • 2015-03-10

  MTM ger stöd till skolbiblioteken

  Helena Nordqvist arbetar med information till skolbiblioteken på MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. För många år sedan, när hon arbetade som mellanstadielärare kände hon inte till talböckerna. Idag kan hon minnas den tiden och tänka på elever som skulle haft god nytta av talböcker.

 • 2015-03-03

  Tips till skolbibliotek om talböcker

  Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier.